Proposition 1 – Val av presidentkandidat

Beslut

Partidagen beslöt

  • att partidagen utser Nils Torvalds till kandidat i valet av republikens president.

Behandling

Proposition 1 till Svenska folkpartiets partidag i Helsingfors 10-11.6.2017