Proposition 1 – Val av presidentkandidat

Motion

Proposition 1 till Svenska folkpartiets partidag i Helsingfors 10-11.6.2017

Beslut

Partidagen beslöt

  • att partidagen utser Nils Torvalds till kandidat i valet av republikens president.