Motion 20 – Ljudlösa smoothiemaskiner

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Det har under de senaste åren blivit väldigt populärt att tillverka smootheis till frukost, lunch, mellanmål och kvällsbit. Det är säkert hälsosamt och bra. Men väggarna i de finska höghusen har inte blivit märkbart tjockare eller bättre ljudisolerade under motsvarande tid.

Det är underbart om man kan få bo hemma även vid tilltagande ålder eller då man är studieledig och eller sköter om barn hemma osv,  men det är ett rent gissel med grannar som kör sin smoothie-maskin morgon middag och kväll, ibland även med tillsats av iskuber direkt ur frysen.

Vi föreslår därför

Att-sats

  • att SFP verkar för att handels- och industriministeriet kunde se över sina rutiner beträffande licenser för smoothiemaskiner, speciellt gällande importlättnader för ljudlösa smoothiemaskiner.
  • att SFP verkar för att exempelvis utlysa en nationell tävling för ljudlösa smoothiemaskiner i samråd med övriga oppositionskolleger, om sådana maskiner inte finns.

Motionär

Catherine Sid, socialpolitiska utskottet, SFP

John-Eric Sid, SFP, kretstyrelsen, Egentliga Finland

Partfullmäktiges svar

I bostadsbolag reglerar vanligtvis husets ordningsregler under vilka tider man bör undvika att föra oväsen. En ljudlig maskin, av vilket slag den än vara må, bör givetvis användas så att man håller sig inom ramen för husbolagets regler. En vanlig tidsram är kl 22-07 då man bör se till att ens grannar ges ro.

Innovationer sker hela tiden i de flesta branscher, och sannolikheten att det finns maskiner som fyller motionärernas krav på ljudnivå är säkert ganska stor. Svenska folkpartiet arbetar med att skapa förutsättningar för innovationer i vårt samhälle, en viktig funktion för politiken.

Partifullmäktige föreslår att motionen anses besvarad med denna utredning.