Motion 22 – Synliggör Europeiska unionen!

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • SFP arbetar för att offentliga byggnader som flaggar med den finländska flaggan även parallellt flaggar med Europeiska unionens flagga där det är möjligt
  • SFP som det mest EU-vänliga partiet i Finland där det är möjligt har EU-flaggan närvarande jämsides med den finländska flaggan

Behandling

Europeiska unionen är inte en avlägsen institution långt borta i Bryssel. Vi sitter alla som bäst i EU. De besluten som fattas på EU-nivå påverkar var och ens av vår vardag. Finland kommer att överta ordförandeskapet för Europeiska unionens råd i juli i år och samband med det har vi ett ypperligt läge att synliggöra vårt medlemskap i unionen.

I de övriga medlemsländerna på kontinenten vajar EU-flaggan stolt vid de offentliga byggnaderna vid sidan av den nationella flaggan. Detta gäller inte endast medlemsländerna, utan är också väldigt vanligt förekommande i de så kallade kandidatländerna som aspirerar för ett medlemskap i EU.

Genom att flagga med EU-flaggan skulle vi synliggöra medlemskapet vid varje flaggdag. I det långa loppet skulle det stärka vi-känslan och komma ihåg att vi allihopa förutom att vara finländare också är européer. EU är vi alla, överallt i de 28/27 medlemsländerna.

Att-sats

Därför vill SFP i Bryssel att:

  • våra lokala och nationella förtroendevalda arbetar för att alla offentliga byggnader som flaggar med den finländska flaggan ska jämsides flagga med Europeiska unionens flagga.
  • våra nationella förtroendevalda arbetar för att inrikesministeriet ändrar på flaggningsanvisningarna så att det på Europadagen den 9.5. endast flaggas med EU-flaggan.
  • SFP som det mest EU-vänliga partiet i Finland alltid har EU-flaggan närvarande jämsides med den finländska flaggan.

Motionär

SFP i Bryssel

Partifullmäktiges svar

Finlands EU-medlemskap har varit en framgångssaga. Finländarnas inställning till EU är positiv visar Eurobarometers undersökningar, och andelen EU skeptiker minskar. Finlands flagga har ändå en central roll i det finländska samhället och vi är vana vid att se den vid flaggning. Det är sant att EU flaggan används betydligt mer på den europeiska kontinenten och syns i gatubilden på ett annat sätt än hos oss. När Finland tar över ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd den första juli för sex månader kommer EU flaggan säkert att bli en vanligare syn också hos oss.

En utveckling där EU flaggan används mera och parallellt med Finlands flagga är eftersträvansvärd. EU flaggan bör ändå inte ersätta Finlands flagga vid flaggdagar.