Motion 34 – Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att man fortsätter faktabaserat utreda HPV-prov som komplement till eller ersättare för papa-prov.
  • att man i Finland erbjuder screening för cancer i livmoderhalsen för kvinnor i åldern 25 år och uppåt utan övre åldersgräns och att yngre än 25 år fyllda erbjuds papa-provtagning ifall personen är i riskgruppen.
  • att HPV-vaccinskyddet ökar och innefattar också pojkar.
  • att man fortsätter att öka kunskapen kring varför screeningarna mot livmoderhalscancer är viktiga och riktar den särskilt till riskgrupperna.
  • att kvinnors smärta vid papa-provtagning tas på allvar i hälsovården.

Behandling

Screening för cancer i livmoderhalsen är vårt hittills bästa verktyg mot förändringar och cancer i livmoderhalsen och vi hindrar mer än 80 % av cancerfallen med provtagningarna. I Finland använder man sig av papa- eller HPV-provtagning i screeningarna.

Det är framför allt unga kvinnors cancerfall som ökar, för de äldre har screeningen funkat utmärkt. Det verkar som att en stor del av dem som i stora städer inte deltar i screeningarna tar papa-proven via hälsostationen, studenthälsan eller privat. En del av dem som inte alls tar papa-prov hör till dem som ofta tillhör andra riskgrupper som också ökar risken för livmodercancer, så som rökande, flertal sexuella partners och klamydia-, kondylom- och HIV-smittade.

Enligt experter, så som HUCS överläkare och expert i livmoderhalscancer och HPV, är HPV-vaccin det bästa sättet att få bort cancer hos under 30-åringar – och att också vaccinera pojkarna. Han anser också att screeningarna ska börja vid 25 och att HPV-prov ska tas i bruk i samband med provtagningarna. När en majoritet av befolkningen skulle vara HPV-vaccinerade kunde det t.ex. räcka med att screena två gånger under en hel livstid. Vaccinet skyddar också män för flera cancerformer. Med ett starkt vaccinskydd kunde vi hindra 90-95 % av alla cancerfall som beror på papillomaviruset, i kombination med screeningar vid åldrarna 30-35 och äldre än 65.

Statistik från år 2016 visar att en tredjedel av dem som blir kallade till prov aldrig dyker upp. Särskilt i Nyland är andelen stor och av trettioåringarna deltar mindre än hälften i den nationella papa-screeningen. En finsk undersökning från år 2015 visar att fyra procent av dem som deltog uppgav att de inte kom till provtagningen på grund av tidigare otrevliga erfarenheter av papa-prov. Att inte ta kvinnors smärta på allvar upprätthåller en föråldrad syn på kvinnans kropp och sexualitet.

Därför yrkar Svenska Kvinnoförbundet på att SFP arbetar för:

Att-sats

– att man fortsätter faktabaserat utreda HPV-prov som komplement till eller ersättare för papa-prov.

– att man i Finland erbjuder screening för cancer i livmoderhalsen för kvinnor i åldern 25 år och uppåt utan övre åldersgräns och att yngre än 25 år fyllda erbjuds papa-provtagning ifall personen är i riskgruppen.

– att HPV-vaccinskyddet ökar och innefattar också pojkar.

– att man fortsätter att öka kunskapen kring varför screeningarna mot livmoderhalscancer är viktiga och riktar den särskilt till riskgrupperna.

– att kvinnors smärta vid papa-provtagning tas på allvar i hälsovården.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Agneta Udd-Saarela
generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

Enligt Pekka Nieminen, HUCS överläkare och expert i livmoderhalscancer och HPV, är HPV-vaccin det bästa sättet att få bort cancer hos under 30-åringar – och att också vaccinera pojkarna. Han anser också att screeningarna ska börja vid 25 och att HPV-prov ska tas i bruk i samband med provtagningarna. När en majoritet av befolkningen skulle vara HPV-vaccinerade kunde det t.ex. räcka med att screena två gånger under en hel livstid. Vaccinet skyddar också män för flera cancerformer. Med ett starkt vaccinskydd kunde vi hindra 90-95 % av alla cancerfall som beror på papillomaviruset, i kombination med screeningar vid åldrarna 30-35 och äldre än 65.

Motionärernas grundläggande poäng är viktig: att både få allt fler att delta i de nationella screeningarna för cancer i livmoderhalsen och att i mån av möjlighet lyssna på kvinnornas subjektiva erfarenheter och ta dem i beaktande.