Motion 45 – Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att produkter- och tjänster som åtnjuter nedsatt moms granskas
  • att mens-, inkontinensskydd och blöjor inkluderas bland produkter med den lägsta momsskattesatsen

Behandling

Mensskydd är helt nödvändiga hygienprodukter för alla menstruerande personer, de är inget man kan välja bort. I nuläget omfattas bindor och tamponger av den högsta mervärdesskattesatsen i Finland på 24 procent. Det här innebär att den som har mens måste lägga tusentals euro på mensskydd under sin livstid.

De höga kostnaderna för mensskydd är något som framför allt kvinnor tvingas betala på grund av sitt kön. För den som har det ekonomiskt svårt, kan kostnaderna vara skillnaden mellan att kunna köpa mat eller inte i slutet av månaden. Kostnaderna borde sänkas för dessa produkter, så attalla har råd och tillgång till mensskydd, oavsett inkomst.

Många EU-länder klassificerar redan bindor och tamponger som hälsoprodukter med lägre mervärdesskatt.  År 2016 beslöt EU:s regeringschefer att medlemsstaterna själva ska få reglera mervärdesskatten på hygienartiklar. Frankrike sänkte genast skatten på mensskydd från 20 procent till 5,5 procent och till exempel Storbritannien, Irland och Kanada har senare helt slopat den så kallade ”tampongskatten”.

I Finland är momsen på tamponger, bindor och inkontinensskydd fortsättningsvis 24 procent, vilket är bland de högsta i EU. Utöver den allmänna mervärdesskattesatsen på 24 procent finns det två reducerade skattesatser i Finland, 10 och 14 procent. När du väljer att äta ute på restaurang betalar du 14 procent moms och om du tränar med en personlig tränare betalar du 10 procent. Det är saker du väljer att göra, som du kan unna dig ibland. Men mensskydd är inget du lyxar till tillvaron med, eller som du ibland kan välja bort.

Att nödvändiga hygienprodukter som mensskydd och inkontinensskydd beskattas enligt den högsta skattesatsen är ojämställd skattepolitik. Det skulle vara rättvist att dessa produkter skulle omfattas av den lägre skattesatsen på 10 procent, samma skattesats som till exempel för läkemedel.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen arbetar för

Att-sats

–      att mervärdesskattesatsen på mens- och inkontinensskydd sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Agneta Udd-Saarela
generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 44 och 45.

Som motionärerna konstaterar har Finland tre mervärdesskattesatser, 24%, 14% samt 10%. Skattesatserna och vilka varor och tjänster de täcker nämns i mervärdesskattelagen §§84-85. Idag är mervärdesskatten 14 % på matvaror samt på restaurang- och cateringtjänster. Skattesatsen gäller även djurfoder.

Mervärdesskatt på 10% upptas på persontransporter, hotell och besökshamnar, idrottstjänster, inträdesavgifter till kultur, underhållnings och idrottsevenemang, det belopp som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsregerings inkomster av televisionsavgifter, läkemedel, böcker (både fysiska och e-böcker), tidningar och tidskrifter (både fysiska och elektroniska), konstverk, ersättning för upphovsrätten och honorar för utövande konstnärer eller idrottsmän.

De olika skattesatserna skapar givetvis en ökad byråkrati, men samtidigt finns det tydliga motiveringar varför skattesatsen är graderad. Motionärernas argumentering är lätt att hålla med om och det finns all orsak att se över vilka produkter nedsatt moms borde gälla.