Motion 7 – Kommunerna måste ordna mera trygg och utvecklande fritidsverksamhet för barn och unga

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att utveckla fritidsverksamhet i nordisk anda, bland annat så att alla elever i de lägre skolklasserna ska få delta i verksamheten också under skolledigheterna

Behandling

Barn och ungdomar i Finland tillbringar en stor del av sin tid ensamma. Föräldrar som arbetar har långa dagar och ofta hårda krav på arbetsplatserna. Enbart första och andraklassisterna har möjlighet att vara på eftermiddagsklubb.

Finländska barn lämnas allt för mycket ensamma, vilket lätt kan ge spelberoende och psykisk ohälsa. Det är också stressande för föräldrar att veta att barnet inte mår bra av så långa tider utan vuxna.

I Sverige har det redan länge funnits fritidshem, som är långt mer utvecklade än vår ungdomsgårdsverksamhet. Svenska fritidshem vänder sig till barn mellan 6 och 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Många är öppna vardagar hela året kl. 6.30-18.00.

Föräldrarna söker om plats på fritidshemmet och betalar en avgift. Avgiften varierar enligt inkomster, med små inkomster kan verksamheten vara gratis och maximalt är den ca 1430 kr.

Fritidshemmen i Sverige är öppna också under skollov och de föräldrar som har obekväm arbetstid har rätt till omsorg för barn från och med ca 6 månader till vårterminen då barnet fyller 13 år.

Vi har hobbyer och klubbar, men inte ett heltäckande system för våra barn. Det här ökar klyftorna i vårt samhälle och gör vardagen tung för både barn och deras föräldrar. Att ge meningsfull uppväxttid för våra barn hör till det viktigaste vi kan göra. Det ger också nya, intressanta arbetsplatser.

Att-sats

Att vi börjar bygga upp ett fritidsgårdsnätverk av god kvalitet för våra barn och ungdomar.

Motionär

Kerstin Tarna

Partifullmäktiges svar

Eftisverksamheten har en viktig roll i att bland annat förebygga utslagning och erbjuda barn jämlika möjligheter att delta i ledd och rekreerande verksamhet. Kommunerna är inte skyldiga att ordna verksamheten, utan de fattar själva beslut om att ordna verksamheten och det är frivilligt för barnen att delta.

Som motionären skriver riktar sig eftisverksamheten till barn i årskurserna 1 och 2, det här kunde utvidgas till att omfatta alla elever i lägre skolklasserna.