Motion 1 – Alla medicinska fotvårdare borde ges möjlighet till momsfri verksamhet

Beslut

Partidagens beslut

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Fotterapeuter och fotvårdare är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och den fotvård de ger utgör momsfri hälso- och sjukvård. I sin utbildning kan vårdarna välja fotvård som inriktning. Fotvård som ges av en vårdare som avlagt ett utbildningsprogram/ kompetensområde för fotvård är momsfri. Den ovan nämnda fotvården som ges av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kräver ingen läkarordination eller -remiss för att vara momsfri.

I verkligheten är det ändå inte så enkelt eftersom den medicinska fotvårdsutbildningen på 1990-talet öppnades även för personer från skönhetsbranschen. Idag finns det företagare som verkar som medicinska fotvårdare men som inte har medicinsk grundutbildning utan istället är utbildade till frisörer och kosmetologer. Den utbildningen ordnades tidigare på distans bla av Korsnäs kurscenter. Först en grundkurs, vidare en kurs för reuma, diabetesfötter och sedan yrkesexamen. Idag har bla Yrkesakademin i Vasa hand om denna typ av utbildning. Dessa utbildningar kan ta så länge som 3 år och det handlar om både närvarotimmar och arbete ute på fältet. Det är alltså inte en kurs på några månader utan en gedigen utbildning. Trots det är de skyldiga att betala 24% moms till staten.

Ett exempel: En företagare, som är fotvårdare men inte har en medicinsk grundutbildning har i 15 år delat en tjänst med en annan fotvårdare som i grunden är hjälpskötare. De har samma klientel och samma taxa, men den ena kan under den här tidsperioden ha betalat ca100 000 euro i moms, medan den andra kollegan med en grundutbildning inom vården betalt 0%.

Nuförtiden när Finland är i skriande behov av nya företag och ny arbetskraft, när servicetjänster behövs inom alla sektorer är det ovannämnda inte ett produktivt sätt att gå till väga. Vi ska inte ens tala om jämlikhetsprinciper som till slut kan och oftast tvingar företagare att ge upp.

Tilläggas kan att på 90-talet startade man en ettårig utbildning på Norrvalla idrottsinstitut för blivande massörer vilken ännu fortgår. När man går den utbildningen blir man momsfri oberoende av tidigare yrke och utbildning. Det känns ytterst orättvist för ibland går lagstiftningen att töjas på verkar det som.

Att-sats
Därför yrkar jag på att SFP i Finland jobbar för:

  • Att personer från skönhetsbranschen, som har yrkesexamen inom medicinsk fotvård och utövar liknande arbete, som en person med medicinsk grundutbildning, ges möjlighet att utöva sitt yrke momsfritt.
  • Alternativt att det skapas förutsättning för utbildade personer, som har yrkeserfarenhet av tex 5 år i branschen att bli registrerade som momsfria yrkesutövare.

Motionär

Elisabeth Backman

SFP i Replot- Björkö

 

Partifullmäktiges svar

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses i mervärdesskattelagen åtgärder för att bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga eller för att återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga. På försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster betalas ingen moms.

Hälso- och sjukvårdstjänster är momsfria om vården som ges utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Om den som tillhandahåller vården inte är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, betalas moms på försäljningen av tjänsten. Motionären tar upp en situation där gränsdragningen är utmanande.

Enligt 2 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) omfattar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården en legitimerad yrkesutbildad person, en yrkesutbildad person som beviljats tillstånd eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning.

De yrkesutbildade personerna med skyddad yrkesbeteckning omfattar bland annat fotterapeuter, utbildade massörer, kiropraktiker, naprapater, osteopater och närvårdare. Principen att hälso- och sjukvårdstjänster som berättigar till befrielse från moms kräver att den som tillhandahåller vården är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är ändå rätt. De finns ändå orsak för utbildningsanordnarna att se över de utbildningar inom branschen som inte upplevs rättvisa.

Beslutsförslag

Motionen anses besvarad med denna utredning.