Motion 18 – Få bukt med problemet med skrotbåtar

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att det skapas enhetliga system som underlättar avlägsnandet av skrotbåtar.

Behandling

I Finland finns avsevärda mängder skrotbåtar, allt från mindre flytetyg till regelrätt småtonnage. Ideella föreningar som t.ex. Håll Skärgården Ren gör ett bra jobb med att samla in mindre fritidsbåtar men större båtar utgör ett problem. Dessa fartyg, ofta inköpta för att konverteras till restaurangbåtar och dylikt, tenderar att bli liggande i strandvattnet då fortsatt finansiering eller farkostens dåliga skick omöjliggör kommersiell användning.

Miljöriskerna med dessa skrotbåtar är stora då de ej sällan innehåller oförbrukat bränsle i form av dieselolja eller tjockolja samt även bly i kölen och eventuella giftiga bottenfärger som sakteliga lakas ur. Gamla bottenfärger innehåller ofta numera förbjudna ämnen som tributyltenn. Dessutom utgör gamla vrak ett, i mångas tycke, förfulande inslag i miljön.

Trots att skrotfartygets ägare är känd, kan det ta oskäligt lång tid för kommunen att få tillstånd att forsla bort fartyget. I sista hand är det lätt hänt att kommunen också hamnar att stå för alla kostnader då dessa ej kan påläggas ägaren. Detta är en stor ekonomisk belastning, inte minst i skärgården där små kommuner har stora vattenområden, och följaktligen flera skrotbåtar.

Att-sats

SFP i Pargas föreslår

  • att SFP skall arbeta för att det i Finland skapas enhetliga lagar och förordningar som underlättar avlägsnandet av skrotbåtar.

Motionär

Conny Granqvist, ordförande

Rolf Möller, sekreterare

 

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram en viktig fråga som ofta skapar stora olägenheter lokalt. Det är helt klart att problemet kräver åtgärder.

I dagens läge är det upp till båtens ägare att ta hand om avlägsnandet av sina skrotbåtar. Ideella föreningar har hittills också haft en viktig roll i att underlätta insamlingen och återvinningen av gamla båtar. I sista hand är det ändå kommunen som i många fall är tvungen att forsla bort gamla fartyg, och den ekonomiska belastningen kan bli stor.

För tillfället finns ingen lagstiftning vare sig på nationell eller EU-nivå gällande producentansvar för båtar eller mindre fartyg. Detta innebär att företag som tillverkar eller importerar båtar eller mindre fartyg inte är skyldiga till att ordna återanvändning eller återvinning av dem, eller skyldiga att stå för kostnaderna som detta orsakar. Genom att utvidga producentansvaret till att omfatta även båttillverkare och -importörer skulle vi samtidigt underlätta återvinningen av skrotbåtar, minska på skärgårdskommuners ekonomiska belastning och tillämpa kretsloppstänket även inom fritidssjöfarten.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att det skapas enhetliga system som underlättar avlägsnandet av skrotbåtar.