Motion 8 – Politisk sekreterare till Esbo-Vanda

Beslut

Behandling

SFP i Mellersta Nyland är utsatt och vi är inte många i våra fullmäktigegrupper, vi är stora städer och det kräver att det finns hela tiden massor med saker att sätta sig in i och även följa upp. I synnerhet i Vanda med 2/67 i fullmäktiget och kanske bara 1/67 efter valet 2021, så med så få ledamöter så hinner vi inte följa med på alla fronter, vi har ej heller personer i alla nämnder, vilket gör att vi ej hinner reagera på alla saker som skulle vara viktigt för den svenskspråkiga befolkningen. Esbo har precis liknande problem.

Att-sats

  • att SFP avlönar en politisk sekreterare som hjälper SFP:s fullmäktiggrupper i Esbo och Vanda

Motionär

Patrik Karlsson

Ordförande, SFP:s fullmäktigrupp i Vanda

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar med motion nr 9.