Motion 15 – Coronastödet ska användas så det gynnar miljön och framtiden

Beslut

SFP arbetar för:

  • att medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument används till att förverkliga åtgärder i det nationella biogasprogrammet
  • att medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument används till att försnabba utvecklingen av biogasmarknaden och annan ren energiproduktion

Behandling

Coronapandemin har lett till en världsomfattande recession och nu kommer det enormt stimulanspaket från EU vars utdelning lokalt kanaliseras via Landskapsförbunden. Landskapen har gjort upp egna ”corona-exit” planer och i de allra flesta har man lyft fram biogas som en framtida möjlighet. Det måste satsas på hållbar utveckling nu, där biogasen är en viktig del av energiproduktionen. Vi har nu möjlighet att utveckla biogasbranschen med hjälp av coronamedel och vi kunde ta modell av hur vindkraften utvecklades. Först var det väldigt stort subventionerat så att det kom igång och nu byggs vindkraft helt utan statliga subventioner.

I dagens värld kan inte vikten av egen energiproduktion uppmärksammas för mycket. Med dagens teknik kan 20 % av trafikens energibehov tillgodoses med finländsk biogas, utan att produktionen av gasen skulle inverka negativt på produktionen av mat och foder. Vi sitter på en stor energiresurs och nu kommer det medel som borde användas till att ta vara på denna möjlighet. Utöver att det är klimatsmart och bra för miljön så är det bra för lokalekonomin. En stor del av de pengar vi använder till drivmedel kunde med detta stanna i det egna landet, t.om. i lokalsamhället.

Att-sats

Därför yrkar Karleby lokalavdelning på att SFP genom sina representanter i riksdagen

och regeringen arbetar för

Att-sats

– att man från detta stimulanspaket avsätter medel till uppgörande av regionala biogasprogram.

– att stimulanspaketet används till att förverkliga åtgärder i det nationella biogasprogrammet.

– att man använder stimulanspaketets medel till att försnabba utvecklingen av biogasmarknaden, produktion och användningen, enligt modellen som användes för vindkraft.

Motionär

SFP i Karleby
Jan-Ove Nyman, ordförande

Partifullmäktiges svar

Den gröna omställningen har en central roll då vi går in för att göra en ekonomisk strukturomvandling och bygga ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Innovativa nya lösningar genom en grön omställning stöder en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning. I övergången till ett koldioxidneutralt samhälle behövs även lokala lösningar. Helsingfors lanserade i början av år 2020 en tävling, Helsinki Energy Challenge, för att hitta hållbara alternativ för uppvärmning. Prissumman var en miljon euro och de vinnande förslagen presenterades i mars 2021. Vasa samarbetar med den privata sektorn för att via dataanalyser skapa modeller för effektiva klimatåtgärder i städer. Det här är bara två exempel på hur vi innovativt kan tackla klimatförändringen lokalt via ett flertal åtgärder. En ökad användning av biogas är också en del av övergången till ett hållbart samhälle.

Klimatåtgärderna spelar en stor roll i EU:s återhämtningsplan som ska leda oss ur coronakrisen. I den preliminära planen för Finlands program för hållbar tillväxt påskyndas investeringar i utsläppsminskande lösningar och hållbar ekonomisk tillväxt. En betydande del, hälften av finansieringen, som kommer via Finlands program för hållbar tillväxt, främjar en grön övergång från fossil energi. Finlands preliminära plan för återhämtning och resiliens presenterades den 15 mars 2021. Finlands slutliga program för hållbar tillväxt ska skickas till kommissionen före utgången av april. Programmet tar inte ställning till enskilda projekt. Projektspecifika beslut fattas då finansieringen blir en del av Finlands nationella budget. Slutliga nivån på EU:s finansiering klarnar under sommaren 2022.

Prioriteringarna inom pelaren för grön övergång i programmet för hållbar tillväxt har en målsättning att sätta fart på lösningar som minskar utsläppen. Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi. Projekten inom den gröna övergången innehåller bland annat ren energiproduktion, så som solenergi, havsvind, biogas och tillvaratagandet av värmespill. Användningen av biogas främjar utsläppsminskningarna inom trafiken och vi behöver ta i bruk mångsidiga åtgärder för att nå målen om utsläppsminskning. De åtgärder som nämns i den preliminära planen för återhämtning och resiliens förverkligar också Finlands bioekonomistrategi och biogasprogram.