fbpx

Svenska folkpartiet

 • är ett hundraårigt politiskt parti som har tjugofyratusen medlemmar i cirka hundratrettio lokalavdelningar.
 • har en organisation som består av förtroendevalda, medlemsföreningar och kansli.
 • har kretsorganisationer i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten och Samkretsen i det övriga Finland.
 • har tre förbund: Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer.

Svenska folkpartiet styrs av partidagen som sammankallas varje år och däremellan av partifullmäktige och partistyrelsen.

 

Svenska folkpartiet samlar dem som vill arbeta för ett Finland där det finns två nationalspråk; svenska och finska.

SFP arbetar för

 • en stark svenskhet
 • en fungerande tvåspråkighet
 • en levande nordism
 • en stärkt europeisk gemenskap
 • ett globalt ansvar

SFP anser att välstånd och rättvisa föds ur

 • ett samhälle som tjänar individen
 • en ekonomi som stöder privata initiativ och
 • hänsyn till miljön
 • ett utbildningsväsen som ger utvecklingsmöjlighet för alla
 • ett socialskydd som både bär och aktiverar

SFP är ett frisinnat parti

 • Frisinne som i tolerans, liberalism och öppenhet
 • Frisinne som i frihet att tänka högt. Själv.

I samarbete med andra partier och folkrörelser verkar SFP för frihet, rättvisa, jämlikhet och tolerans.

Bli medlem, SFP behöver dig!

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Som medlem kan du kandidera i val, delta i våra utbildningar och påverka vår politik. Du får organisationserfarenheter och kan knyta spännande nya kontakter. Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Vi uppskattar din insats oberoende om du är stödande medlem eller aktivist.

Här kan du ansöka om att bli medlem: https://sfp.fi/partiet/bli-medlem/

 

Adressförändring

Enklast ändrar du adress genom att logga in i medlemstjänsten. Instruktioner för att logga in hittar du här: https://sfp.fi/medlemstjansten/

SFP har idag ibruk automatiska adressuppdateringar av Posti så ifall du gjort en adressändring så uppdateras den automatiskt från postens adressuppgifter.

Modelldokument och riktlinjer

Fr.o.m 2021 så har vi flyttat modelldokumenten och riktlinjerna till medlemstjänsten under materialbank. Du når medlemstjänsten genom att följa instruktioner: https://sfp.fi/medlemstjansten/

Instruktioner gällande rese-ersättningar är också flyttade till medlemstjänsten.

Intresserad av att läsa mera? Här hittar du våra senaste artiklar.