Adlercreutz: Arbetet mot klimatförändringen innebär stora möjligheter för våra företag

SFP vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Svenska riksdagsgruppens och SFP:s miljöpolitiska utskotts ordförande Anders Adlercreutz vill understryka vikten av att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå och internationellt. Den globala uppvärmningen ska begränsas till max. 1,5 grader.

– Det här är inte en godtycklig politisk gräns. Den är en gräns som bygger på vetenskap, på vissheten om att de negativa  följderna annars kommer att vara betydande. 

Enligt Adlercreutz behövs mångsidiga åtgärder för att lösa klimatfrågan. Satsningar på ny teknik, forskning, utveckling och innovation är avgörande. Arbetet mot klimatförändringen innebär stora möjligheter för företag som till exempel utvecklar mer hållbar teknologi. 

– Bara under 2022 tillkännagavs industriella investeringar med en direkt koppling till den gröna omställningen på mer än 15 miljarder euro i Finland. Vi ska vara i framkanten vad gäller klimatsmart och miljövänlig teknologi inte bara för att det är ansvarsfullt, utan också för att det är ekonomiskt förnuftigt. Det här är en stor möjlighet för våra företag, och här behöver vi beslutsfattare skapa gynnsamma verksamhetsförutsättningar. För att våra företag ska våga investera i utveckling och innovation är långsiktighet och förutsägbarhet centralt, både i energipolitiken och vad gäller till exempel beskattning, säger Adlercreutz 

Vi behöver stärka vår energisjälvförsörjning på ett hållbart sätt. Därför ska vi främja en grön övergång, frångå fossila bränslen och utöka produktionen av förnybar energi.

– I Finland finns gott om potential för att bygga ut vindkraften. För tillfället finns dock utmaningar i tillståndsprocesserna i kommunerna och investeringarna fördröjs. Detta måste åtgärdas, tillståndsprocesserna måste bli smidigare, avslutar Adlercreutz.

Henriksson: En sorgens dag för samerna och grundlagsutskottet!

Grundlagsutskottet har idag efter omröstning (9-7) meddelat att man inte kommer att lämna något betänkande om sametingslagen. Det betyder att Finland inte kommer att få en ny sametingslag denna regeringsperiod.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Finland har nu gjort sitt. Dags för Turkiet och Ungern att följa efter

- Vi är inte i mål ännu, men det här är ett steg framåt, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Andes Adlercreutz när riksdagen ratificierade Nato- medlemskapet idag. Han syftar på att Ungern och Turkiet fortfarande inte ratificerat Finlands medlemskap i Nato.

Läs följande artikel