Adlercreutz: Goda nyheter för kustbanan

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz är nöjd över regeringens beslut att satsa 80 miljoner på att renovera kustbanan samt om att satsa 30 miljoner på banavsnittet från Karis till Köklax.

Svenska folkpartiet har målmedvetet arbetat med att hitta finansiering för banan. Kustbanan har stor betydelse för regionen, både för företag och befolkningen. 

-Det här löser inte alla problem, men är en stark signal att regeringen inser vikten av att kustbanan fortsättningsvis utvecklas. Behovet har funnits länge, och jag är glad att vi med denna finansiering kommer vidare i arbetet för att förbättra kustbanan, säger Anders Adlercreutz.

-Kustbanans potential är stor, men det kräver att utvecklingsarbetet fortsätter. Dessa satsningar är helt nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta arbeta för en aktivare tågtrafik mellan huvudstadsregionen och Västnyland, säger Adlercreutz.

 

Kustbanan får 30 miljoner i regeringens tilläggsbudget

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad då regeringens tilläggsbudget som presenterades idag innehåller 30 miljoner euro för utvecklandet av kustbanan. Beloppet är en del av den summa på 80 miljoner euro som reserverats i regeringens investeringsprogram för förbättrandet av kustbanan.

Läs föregående artikel

SFP vill se särlösningar som tryggar servicen i skärgården

Fredagen 10.5.2024 publicerades tjänstemännens förslag på hur servicenätverket i Varha kunde se ut. SFP ser flera brister och en tydlig försämring av servicen om servicenätverket förverkligas enligt tjänstemännens förslag.

Läs följande artikel