SFP vill se särlösningar som tryggar servicen i skärgården

Fredagen 10.5.2024 publicerades tjänstemännens förslag på hur servicenätverket i Varha kunde se ut. SFP ser flera brister och en tydlig försämring av servicen om servicenätverket förverkligas enligt tjänstemännens förslag.

Välfärdsområdet får särskilda statsandelar i form av skärgårdstillägg och språktillägg för att kunna trygga servicen i skärgårdskommunerna och för att kunna erbjuda likvärdig vård på svenska i välfärdsområdet. I tjänstemännens förslag skulle exempelvis hälsostationen på Iniö hotas av stängning före utgången av 2026 och munhälsovården skulle försvinna både från Korpo och Nagu. 

SFP anser att man måste hitta särlösningar för att också i fortsättningen kunna erbjuda en trygg service för skärgårdsborna. Förslaget är att ersätta servicen på hälsostation på Iniö med digitala lösningar och med mobila lösningar några gånger i månaden. I nuläget ser SFP dock inte att detta kunde förverkigas, eftersom Iniö till stor del saknar kollektivtrafik mellan ön och fastlandet. Dessutom är inte den digitala infrastrukturen i skärgården på sådan nivå att servicen kunde tryggas med digitala lösningar.

Enligt förslaget föreslås att röntgen på Kimitoöns och Pargas hälsostationer skulle dras in.  SFP vill se en kompromiss: Bibehåll röntgenverksamheten på Kimitoön ända tills apparaturen måste bytas ut. I Pargas har röntgenundersökningar hittills erhållits genom köptjänster. SFP anser att ifall att röntgen i Pargas läggs ner, måste en konsekvensbedömning göras med tanke på där kostnader och eventuella inbesparingar.

SFP:s fullmäktigegrupp är orolig över servicetillgängligheten, men är medveten att balansgången är svår, då välfärdsområdet måste göra inbesparingar. För att få detta att gå ihop behövs särlösningar som överskrider resultatområdesgränserna. SFP vill se att skärgårds- och språktillägget används för att försvara den svenskspråkiga servicen nära dig i välfärdsområdet.

Adlercreutz: Goda nyheter för kustbanan

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz är nöjd över regeringens beslut att satsa 80 miljoner på att renovera kustbanan samt om att satsa 30 miljoner på banavsnittet från Karis till Köklax.

Läs föregående artikel

Wickström: ”Vi måste arbeta för egenläkarmodellen”

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ordnade ett diskussionstillfälle om vården i riksdagen. Under tillfället poängterade Wickström betydelsen av att satsa på förebyggande vård. Enligt Wickström borde man snabbt utveckla finansieringen av välfärdsområdena så att den tydligare sporrar till att satsa på primärhälsovården.

Läs följande artikel