Adlercreutz: Nya grepp behövs för att öka arbetsrelaterad invandring

Vi behöver radikalt snabbare lovprocesser och vårt samhälle behöver i grunden lägga om sin attityd när det gäller arbetsrelaterad invandring. Det betonar Anders Adlercreutz, gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen.

–  Arbetsrelaterad invandring behövs för att höja sysselsättningsgraden. Våra företag vill växa och ha framgång internationellt. Då måste vi satsa på kunnande och då får inte långsamma lovprocesser bli ett hinder för rekrytering av kunnig personal, säger Adlercreutz.

Han hänvisar till Arbets- och näringsministeriets uppgifter om att år 2019 kunde cirka 65 000 nya arbetsplatser inte grundas på grund av att det saknades kunnig personal.

– Det här är oacceptabelt höga siffror. Konkreta åtgärder som ökar den arbetsrelaterade invandringen, måste finnas på regeringens bord då man om en vecka i halvtidsgranskningen tar beslut för att höja sysselsättningsgraden.

Adlercreutz tycker att regeringen i denna fråga borde lyssna på ekonomisten Vesa Vihriälä. Han har efterlyst förenklade lovprocesser, men också stark marknadsföring och förändrade attityder i samhället, så att invandrare känner sig välkomna.

– I Finland har vi en klar trend att den arbetsföra befolkningen minskar och det tillskott vi får beror nästan uteslutande på invandring. Det här är inte åsikter, utan realiteter som vi bör kunna acceptera och ta som en möjlighet, säger Adlercreutz.

– Vi bör utan dröjsmål verkställa regeringsprogrammets mål om att lovprocesserna helt enkelt inte får ta längre än 30 dagar. Dessutom behövs en snabbare process för experter och startupföretagare med familjer som kan ge beslut om uppehållstillstånd inom 14 dagar, säger han.

Henriksson vill fortsätta leda SFP

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande på partidagen 29-30.5.2021.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Ungdomarnas mentala hälsa måste prioriteras genast

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vill se omedelbara åtgärder för att främja ungdomarnas och studerandenas mentala hälsa. Rehn-Kivi har diskuterat ärendet med både Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund FSF som bevakar yrkeshögskolestuderandenas respektive universitetsstuderandenas intressen. Det psykiska illamåendet bland ungdomar och studerande har ökat under hela 2000-talet och speciellt under coronapandemin. Rehn-Kivi vill se omedelbara satsningar för att hjälpa situationen.

Läs följande artikel