Henriksson vill fortsätta leda SFP

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande på partidagen 29-30.5.2021.

– Jag vill gärna fortsätta leda Svenska folkpartiet och fortsätta jobba för ett tvåspråkigt Finland samt bidra till en stabil, framtidsorienterad politik i vårt land nu då vi småningom är på väg ut ur coronakrisen. Det är roligt att se att det finns en tydlig efterfrågan på SFP:s politik i landet. Detta syns bland annat i kandidatnomineringen inför kommunalvalet där SFP nu har kandidater i en rekordstor del av Finland, säger Henriksson.

 –  Jag vill se SFP växa som parti och i kommunalvalet ska vi nå över 5 %. SFP ska fortsätta vara partiet för alla som värnar om ett tvåspråkigt Finland, den liberala västerländska demokratin, de mänskliga rättigheterna och det nordiska samarbetet. Vi är det liberala, borgerliga alternativet med ett stort socialt samvete. Nu behöver vi fortsätta förnya Finland och  satsa på ett företagarvänligt, positivt samhällsklimat  Det ska kännas naturligt och tryggt för alla finländare att rösta på SFP, oberoende modersmål, avslutar Henriksson.

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln 29-30 maj. SFP väljer partiordförande och partipresidium varje år. Anna-Maja Henriksson har lett Svenska Folkpartiet sedan år 2016.

SFP i Sibbo: Bildningsutskottets ordförande byts

Med anledning av att Sibbos bildningsutskottsordförande Antti Skogster har meddelat om kandidatur i kommunalvalet för Samlingspartiet, vill SFP i Sibbos lokalavdelning och fullmäktigegrupp understryka att Skogster inte längre representerar SFP i Sibbo.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Nya grepp behövs för att öka arbetsrelaterad invandring

Vi behöver radikalt snabbare lovprocesser och vårt samhälle behöver i grunden lägga om sin attityd när det gäller arbetsrelaterad invandring. Det betonar Anders Adlercreutz, gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Läs följande artikel