Adlercreutz om ramrian: En utmanande men nödvändig ria som också bygger tillväxt

– Ramrian var ingen lätt uppgift, det visste vi på förhand. Anpassningsbesluten är svåra och de berör hela samhället. Tyvärr är de också helt nödvändiga. De ekonomiska utsikterna har ändrats kraftigt sedan regeringsförhandlingarna, och därför behövdes ytterligare balanserande åtgärder, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

– Med dessa åtgärder strävar vi till att stabilisera skuldsättningen, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna göra positivare beslut i framtiden. 

Adlercreutz representerar SFP i ministerarbetsgruppen som ansvarar för social- och hälsovården. Också den sektorn berördes av anpassningsåtgärderna, men Adlercreutz betonar att flera saker som är viktiga för SFP kunde tryggas.

– Vi lyckades också avvärja flera av de indragningar i jour- och förlossningsverksamheten som fanns med i den tjänstemannarapport som publicerades i början av året. Sjukhusnätverket består, säger Adlercreutz.

– De nya välfärdsområdena har nyligen inlett sin verksamhet och de förtroendevalda behöver få arbetsro, vilket de nu får. Det är viktigt att välfärdsområdenas autonomi respekteras och att de förtroendevalda har möjlighet att styra hur vården arrangeras i det egna området.

– För SFP är det viktigt att på alla plan verka för att vård finns nära och att den är tillgänglig för alla.

Den utmanande ekonomiska situationen krävde omfattande anpassningsbeslut av regeringen, men Adlercreutz betonar att man samtidigt satsar på att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

– Regeringen kom överens om ett tillväxtpaket, vilket är välkommet. Tillväxtpaketet innehåller till exempel ett skatteincitament för företag som främjar investeringar i den gröna omställningen och samtidigt i våra klimatmålsättningar, säger Adlercreutz.

– För att få fart på tillväxten behövs investeringar till Finland. Skatteincitamentet som regeringen nu kommit överens om är ett effektivt och marknadsbaserat sätt att skapa förutsättningar för de investeringar vi behöver. Också de fortsatta satsningarna på forskning- och utveckling är viktiga för att främja vår konkurrenskraft.

Henriksson: Nu bär vi ansvar för Finlands ekonomi och vår framtid

Regeringen Orpo avslutade tisdagen den 16 april de så kallade ramförhandlingarna om planen för de offentliga finanserna för åren 2025-2028. SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson konstaterar att det ekonomiska läget är oerhört utmanande och att besluten har varit mycket svåra. Henriksson betonar att det har varit viktigt att hitta en så balanserad och rättvis lösning som möjligt, och SFP:s arbete har gett resultat.

Läs föregående artikel

Besked om sjukhusnätverket – jouren i Raseborg får fortsätta

SFP:s riksdagsledamot och viceordförande Henrik Wickström är glad då regeringen fattat principbeslut om att Raseborgs sjukhus får även i fortsättningen ordna 24/7 läkarjour vid Raseborgs sjukhus.

Läs följande artikel