Besked om sjukhusnätverket – jouren i Raseborg får fortsätta

SFP:s riksdagsledamot och viceordförande Henrik Wickström är glad då regeringen fattat principbeslut om att Raseborgs sjukhus får även i fortsättningen ordna 24/7 läkarjour vid Raseborgs sjukhus.

Regeringen har fattat principbeslut angående sjukhusnätverket idag i samband med ramrian. Välfärdsområdena får ha kvar sina centralsjukhus där det erbjuds förlossningsvård och omfattande operativ verksamhet. Man kommer inte att genomföra det förslag om att vissa centralsjukhus ska omvandlas till akutsjukhus, som gavs i början av året av sjukhusarbetsgruppen. Angående Lojo sjukhus förlossningsavdelning får HUS fatta beslut om fortsättningen.

Enligt regeringens mål ska välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen ha möjlighet att ordna jour inom primärvården nattetid från och med ingången av år 2026 i Raseborg för att garantera de språkliga rättigheterna. Samma gäller Jakobstad.

-Det är goda nyheter för Raseborgs sjukhus och hela Västra Nylands välfärdsområde. Jag hoppas nu att det finns en majoritet inom välfärdsområdet som vill se till att 24/7 jouren får fortsätta, säger Wickström.

Adlercreutz om ramrian: En utmanande men nödvändig ria som också bygger tillväxt

– Ramrian var ingen lätt uppgift, det visste vi på förhand. Anpassningsbesluten är svåra och de berör hela samhället. Tyvärr är de också helt nödvändiga. De ekonomiska utsikterna har ändrats kraftigt sedan regeringsförhandlingarna, och därför behövdes ytterligare balanserande åtgärder, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist om ramrian: ”Små men bra satsningar på ungdomar och idrott, nedskärningarna omfördelas”

Regeringen har i samband med ramrian fattat beslut om ett separat barn- och ungdomspaket på 5 miljoner euro. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist ser positivt på beslutet.

Läs följande artikel