Alarmklockorna måste ringa – ungas psykiska illamående kräver åtgärder!

SFP: vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids uttrycker sin stora oro för ungas psykiska välmående. Igår publicerade Psykisk hälsa rf. sin rapport om hur olika åldersgruppers psykiska välmåendet påverkats av coronapandemin. Enligt undersökningen är det de unga vuxna, det vill säga, 18-35-åringarna som är mest utsatta under pandemin och vars psykiska hälsa lidit mest.

– Det här är tråkig läsning men det kommer inte som en överraskning. Flera av de begränsningar man infört under pandemin har speciellt riktats mot unga. Flera unga vuxna lever i osäkerhet med tanke på framtiden vilket tär på det psykiska välmåendet, säger Wickström.

– Det är inte enbart restriktionerna som gör situationen tung för unga. Orosmomenten kring den egna ekonomin, situationen på arbetsmarknaden och den egna hälsan oroar också. Regeringen har medlen för att förbättra ungas situation. Nu krävs bara viljan. Studerande behöver inkluderas i socialskyddsreformen och studiestödets storlek måste möjliggöra studier på heltid, säger Sigfrids. 

Wickström och Sigfrids hoppas att unga vuxnas nödrop nu tas på allvar. De vill se att den länge debatterade terapigarantin träder i kraft så fort som möjligt. De hoppas också på riktade stöd för att motarbeta ungas psykiska illamående i samband med ramrian senare i vår. 

– Det är bra att regeringen föreslagit en förändring av vaccinationsstratrategin där man är beredd att styra en del vaccinleveranser till de värst drabbade områden. Nu måste regeringen ännu arbeta fram en exit-strategi som skapar framtidstro även för unga. Hur man ska kunna möjliggöra en något så normal vardag med vardagliga sociala kontakter är en viktig fråga som måste beaktas i planen, säger Wickström. 

– Ramrian kommer att vara avgörande för den yngre generationen. För att råda bot på problemen behöver vi satsningar på dem som mår dåligt för att kunna skapa en framtidstro och tillit till samhället. Det vinner vi alla på, säger Sigfrids.

Lätta poäng bär inte långt


Man ska inte ta någonting för givet. Det är helt klart en av lärdomarna från året som gått. Vi ska inte tro att vi inte är en del av en global värld där allt inverkar på allting. Men vi ska inte heller tro att ens de mest stabila strukturer består av pur egen tyngd.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson: Hushållsavdraget bör höjas


SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att hushållsavdraget bör höjas. Henriksson välkomnar Akavas dagsaktuella ställningstagande om att utveckla hushållsavdraget. Akava föreslår att avdragets maximibelopp höjs till 4 500 euro och att ersättningsdelen höjs till 60 procent. Därtill borde självriksdelen avskaffas.

Läs följande artikel