Psykiska problem förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader åt samhället varje år. SFP arbetar för ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid hälsocentralerna.
Vi bör fästa uppmärksamhet vid mental hälsa redan vid ett tidigt skede. Mera kunnande behövs bland annat i familjerådgivningen, skolorna och bashälsovården för att stödja mental hälsa och identifiera risker. Finland behöver lågtröskelmottagningar vid våra hälsostationer. I arbetet för mental hälsa är även möjligheten att använda sitt eget modersmål ytterst viktig.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »