Anna Abrahamsson blir specialmedarbetare för Nils Torvalds

Abrahamsson har också tidigare arbetat som praktikant vid Torvalds stab.

Hon kommer att vikariera Katarina Dahlman, som blir föräldraledig. Abrahamsson, 24, är hemma från Sibbo och avlägger magisterstudier i folkrätt vid Åbo Akademi. Abrahamsson är aktiv i kommunalpolitiken i Sibbo som fullmäktigeledamot och som medlem av kommunstyrelsen, samt som ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott. Abrahamsson kandiderar även för SFP i riksdagsvalet 2015. Nils Torvalds stab består av Beata Björkvall, Katarina Dahlman och Mats Löfström i Bryssel samt Elisabet Rantschukoff i Finland. Alexandra Pensar är för tillfället praktikant i Torvalds stab.

Räsänen ute och cyklar

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) avfärdar inrikesminister Päivi Räsänens (KD) tolkning av FN:s människorättsdeklaration.

Läs föregående artikel