Räsänen ute och cyklar

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) avfärdar inrikesminister Päivi Räsänens (KD) tolkning av FN:s människorättsdeklaration.

– Det är den mest snedvridna tolkning av människorättsdeklarationen jag har hört, säger Stefan Wallin om Päivi Räsänens uttalande.

Kristdemokraternas ordförande Räsänen uttalade sig i Radio Helsinki på onsdagen om initiativet till jämlik äktenskapslag. Räsänen motiverade sin negativa ståndpunkt genom att hänvisa till en skrivning i FN:s människorättsdeklaration från 1948. I artikel 16 står det ”att varje fullvuxen man och kvinna har rätt att ingå äktenskap och att bilda familj utan begränsningar med hänsyn till ras, nationalitet eller religion.”

Räsänen tolkar detta som att enbart män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap.

Wallin förundrar sig att man kan tolka FN-deklarationen, som utgår från icke-diskriminering, så diskriminerande som Räsänen gör. Han sitter i riksdagens lagutskott som på torsdagen ska rösta om medborgarinitiativet.

– Dagen innan lagutskottets omröstning försöker Kristdemokraternas ordförande slå initiativets förespråkare i skallen med FN:s människorättsdeklaration. Hon läser den dock lika selektivt som en viss potentan sägs läsa den Heliga skrift.

FN-deklarationen talar om lika rättigheter att ingå äktenskap.

– Menar alltså Räsänen att alla andra nordiska länder, som redan stiftat en jämlik äktenskapslag, ställt sig i konflikt med FN? Veterligen har FN ännu inte stämt ett enda av dessa länder till människorättsdomstolen för detta. Och kommer inte heller att göra det, eftersom deklarationen på intet sätt utesluter äktenskap mellan två personer av samma kön och dessutom hör till de frågor som avgörs av staterna själva i ljuset av den nationella lagstiftning de har eller stiftar. Han säger att det inte finns några godtagbara skäl att par av samma eller olika kön inte är lika inför lagen.

Riksdagen röstar om medborgarinitiativet den 28 november.

Tilläggsuppgifter:

Riksdagsledamot Stefan Wallin, 040-839 1661

EU-stöd behövs för LNG-terminalerna

SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds kommenterar gårdagens överenskommelse mellan Finland och Estland om hur man vill gå vidare med LNG-terminalerna i Finska viken.

Läs föregående artikel

Anna Abrahamsson blir specialmedarbetare för Nils Torvalds

Abrahamsson har också tidigare arbetat som praktikant vid Torvalds stab.

Läs följande artikel