Anna Bertills siktar på riksdagen

Vöråbördige Vasabon Anna Bertills, vd för Folkhälsan Utbildning Ab, ställer upp i riksdagsvalet i Vasa valkrets.

Bertills har tidigare varit både vice ordförande för SFP och ministermedarbetare för Stefan Wallin och nu sitter hon i Vasa stadsfullmäktige. -Jag gick med i politiken och SFP en gång i tiden som ung och med visioner som växte sig starkare. Mina två grundpelare är språket och de liberala värderingarna. Jag vill fortfarande förändra världen och därför ställer jag upp i riksdagsvalet, säger Bertills. Bertills arbetar mycket med ungdomar och därför vill hon lyfta upp utbildningsfrågorna. – Ett problem som måste åtgärdas är att vi utbildar folk till arbetslöshet, det vill säga att människor får en utbildning som det inte finns någon arbetsmarknad för. För att lösa detta måste vi både regionalt och nationellt våga granska vilka utbildningar vi ger våra ungdomar. Vi ska våga satsa på utbildning och på att matcha arbetsmarknadens behov och prognoser med utbildningsutbudet och samtidigt beakta de minskande årskullarna. Bertills tänker också lyfta frågan om en mera framsynt och öppen familjepolitik. Bertills vill utgå från barnens och familjers behov. Mycket handlar om att skapa tid för både familjeliv och yrkesliv ? för både män och kvinnor. – Jag vill jobba för en politik där vi ger familjerna rätt att välja hur de lever sina liv och skapar de bästa vägarna för att stötta valen. Vi ska skapa de rätta verktygen för att kombinera jobb och familj och samtidigt vara närvarande förälder. Även inom familjepolitiken förändras världen, avslutar Bertills.

Förbättringar i företagens betalningstider

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Kortare betalningstider bra för små och medelstora företagen

Läs föregående artikel

Max Janzon kandiderar i riksdagsvalet

Politices doktor, överinspektör Max Janzon kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Läs följande artikel