Max Janzon kandiderar i riksdagsvalet

Politices doktor, överinspektör Max Janzon kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Max Janzon, 40, står för ett ansvarsfullt, konkurrenskraftigt och tryggt Finland där mångfald är kännetecknande såsom det är för det globala samhället överlag. I Janzons Finland ska alla finna sin plats i samhället och bidra till vår gemensamma framgång och alla ska mötas på ett mänskligt och värdigt sätt.

– En ansvarsfull och beslutsam inrikespolitik är förutsättningen för vår konkurrenskraft och inre säkerhet samt grunden för vår hållbara utrikespolitik. Finland ska ha en klar strategi som grundar sig på inbördes förtroende och öppenhet. Målsättningarna ska vara klara och Finland ska ha de kunskaper och det specialkunnande som krävs för en inflytelserik politik, konstaterar Janzon.

Finland ska värna om konkurrenskraften och företagsamhet ska stödas genom att bl.a. utreda möjligheterna för att lätta på arvsbeskattningen. En kraftig konkurrenskraft stöder också Finlands försörjningsberedskap. Finland ska ha god samarbetsförmåga och aktivt sköta sina utrikesrelationer både på ett pragmatiskt plan samt genom en konstruktiv beslutsamhet.

– Finland är och hålls tryggt. En självständig gränsbevakning behövs, vilket samtidigt betyder att resurserna och verksamhetsförutsättningarna för gränsbevakningen och för bekämpandet av gränsöverskridande brottslighet ska tryggas. Dessutom ska Finland också i fortsättningen ha ett trovärdigt försvar, vilket även innebär en tillräcklig materiell prestationsförmåga. Förutsättningarna för Finlands Nato-medlemskap ska utredas, säger Janzon.

Janzon har en lång erfarenhet från statsförvaltningen och säkerhetsfältet i synnerhet samt en gedigen statsvetenskaplig bakgrund. Janzon inledde sin karriär vid Gränsbevakningsväsendet som sjöbevakare och har sedan blivit utnämnd till högre tjänster och tjänstgör numera vid inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning som överinspektör. Janzon har doktorerat i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Max Janzon är gift och har tre barn.

Anna Bertills siktar på riksdagen

Vöråbördige Vasabon Anna Bertills, vd för Folkhälsan Utbildning Ab, ställer upp i riksdagsvalet i Vasa valkrets.

Läs föregående artikel