Anna-Karin Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

SFP i Åbos ordförande Anna-Karin Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo under verksamhetsåret 2021. Tötterman ställer upp för omval på föreningens höstmöte den 12 november.

– Det senaste året har varit en mycket intressant och givande tid för mig. Det är sporrande att få leda SFP i Åbo och jag vill fortsätta bära ansvar för att både kortsiktigt och långsiktigt skapa en bra, ansvarsfull och lyhörd politik för Åboborna, säger Anna-Karin Tötterman.

Nästa år är det kommunalval och för SFP i Åbo är det mycket viktigt att göra ett framgångsrikt val för att även i framtiden kunna vara med och påverka i Åbopolitiken.

– För att nå goda resultat i kommunalvalet ska vi ha en tydlig politik som engagerar Åboborna. Vi ska fortsätta arbeta för frågor som berör svensk- och tvåspråkiga invånare såsom utbildning och vård på svenska, men vi ska också föra en politik som är viktig för alla i Åbo oavsett språktillhörighet. Det kan handla om övergripande frågor såsom en teknik- och innovationsinriktad klimatpolitik och en företagsvänlig politik, men också om frågor som berör många av oss dagligen såsom hälsosamma och ändamålsenliga lokaler för skola och dagvård, säger Tötterman.

Tötterman valdes till ordförande för SFP i Åbo i november 2019. Hon har varit verksam i SFP sedan 2018. Tötterman är viceordförande för SFP i Egentliga Finland och medlem i partiets partifullmäktige.

SFP i Nyland: Nu är det inte läge att spara på de unga

Svenska folkpartiet i Nyland oroar sig för de ungas välmående i Nyland. Distansundervisning, isolering, osäkra hemförhållanden och förlorade sommarjobb och hobbyer är bara några exempel på hur de ungas vardag har påverkats under året. På olika håll i Nyland har kommuner rapporterat att allt fler unga mår dåligt. Samtidigt lider kommunernas ekonomi och många står inför stora sparkrav. Mer välfärdsekonomi är en lösning, säger SFP i Nylands kretsstyrelse.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Agenda 2030 behöver nordiskt grepp

Det nordiska tänkesättet är viktig då vi går in för att skapa ett klimatneutralt samhälle. Mikko Ollikainen (SFP) hänvisade till Nordiska ministerrådets färska riktlinjer då riksdagen debatterade handlingsprogrammet Agenda 2030 på onsdagen.

Läs följande artikel