SFP i Nyland: Nu är det inte läge att spara på de unga

Svenska folkpartiet i Nyland oroar sig för de ungas välmående i Nyland. Distansundervisning, isolering, osäkra hemförhållanden och förlorade sommarjobb och hobbyer är bara några exempel på hur de ungas vardag har påverkats under året. På olika håll i Nyland har kommuner rapporterat att allt fler unga mår dåligt. Samtidigt lider kommunernas ekonomi och många står inför stora sparkrav. Mer välfärdsekonomi är en lösning, säger SFP i Nylands kretsstyrelse.

– Man har kunnat se att Coronapandemin tär hårt på de ungas välmående. För att kunna hjälpa och stödja de unga är preventiva åtgärder väldigt viktiga i kommunerna. Vi behöver säkerställa att det finns tillräckligt med ungdomsarbetare och personal i skolorna. Nu är det inte läge att spara på de unga, säger SFP i Nylands vice ordförande Hanna Lönnfors.

– I och med att social- och hälsovården flyttas från kommunerna i samband med vårdreformen står vi inför ytterligare utmaningar. Det är avgörande att man i kommunerna fortfarande är motiverad att satsa på preventiva åtgärder även om betingelserna blir helt annorlunda, säger SFP i Nylands ordförande Dan Johansson.

SFP i Nyland efterlyser mer välfärdsekonomi i kommunerna. Välmående kommuninvånare är en förutsättning för att skapa ekonomisk tillväxt och stabilitet. Samtidigt visar Regionförvaltningsverkets utvärdering från 2019 att allt fler unga placeras utanför hemmet och att behovet av elevvård och intensifierat och särskilt stöd ökar.

– Det är också viktigt att komma ihåg att Regionförvaltningsverkets undersökning gjordes före Coronapandemin, så det finns skäl att anta läget har försämrats. Om våra barn och unga mår bra så sparar vi stora summor. Det vi investerar i idag sparar vi in på i det långa loppet, konstaterar SFP i Nylands vice ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.

Antar du utmaningen?

Mot slutet av sommaren fylldes mångas instagramflöden av svartvita bilder på kvinnor i alla åldrar. Som bildtext användes bland annat hashtaggarna #challenge­accepted (ungefär ”utmaningen antagen”) och #womensupportingwomen (ungefär ”kvinnor som stöttar kvinnor”), och ibland en längre beskrivning om hur viktigt det är att kvinnor håller ihop och stöttar varandra. Trenden härstammar från det könsbaserade våldet och den dystra mordstatistik som kvinnor tvingas leva med i Turkiet. Hur kommer det sig att svartvita bilder då publicerades i våra flöden under sensommaren?

Läs föregående artikel

Anna-Karin Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

SFP i Åbos ordförande Anna-Karin Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo under verksamhetsåret 2021. Tötterman ställer upp för omval på föreningens höstmöte den 12 november.

Läs följande artikel