Anna-Maja Henriksson leder Svenska riksdagsgruppen

Anna-Maja Henriksson blir ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Hon efterträder Mikaela Nylander som ledde riksdagsgruppen under förra valperioden.

Henriksson har varit justitieminister i regeringarna Katainen och Stubb.

– Jag är glad och tacksam för förtroendet att leda riksdagsgruppen. Jag ser fram emot att föra en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik, säger Anna-Maja Henriksson.

I samband med regeringsskiftet denna vecka organiserar Svenska riksdagsgruppen om sig. Till gruppens första viceordförande utsågs Stefan Wallin och till andra viceordförande Mikaela Nylander. Förutom valet av nytt gruppresidium väljer gruppen också nya permanenta medlemmar i riksdagens olika utskott. Med sina tio riksdagsmandat har gruppen representation i samtliga riksdagsutskott, förutom revisionsutskottet. Svenska riksdagsgruppen har ordförandeposten i framtidsutskottet och viceordförandeposten i lagutskottet.

Silja Borgarsdóttir Sandelin leder SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors har på sitt extra kretsmöte idag valt Silja Borgarsdóttir Sandelin till ny kretsordförande. Hon efterträder Johan Ekman som flyttar utomlands till hösten och således inte kan fortsätta.

Läs föregående artikel

Mikaela Björklund vill bli SFP:s vice ordförande

Mikaela Björklund vill axla ansvaret som vice ordförande för Svenska folkpartiet.

Läs följande artikel