Mikaela Björklund vill bli SFP:s vice ordförande

Mikaela Björklund vill axla ansvaret som vice ordförande för Svenska folkpartiet.

Björklund leder stadsfullmäktige i Närpes och gjorde ett gott resultat i riksdagsvalet. Björklund är pedagogie doktor och arbetar som universitetslärare. Hon har ett digert kunnande samt engagemang i utbildningsfrågor.

– Vi står inför stora utmaningar gällande både finansieringen av utbildningen och organiseringen av vården i vårt land. För vårt parti blir det dessutom en extra utmaning att utgående från en oppositionsposition påverka så att dessa förändringar genomförs på ett regionalt och språkligt hållbart sätt. I ett sådant läge vill jag gärna ställa den expertis jag besitter inom utbildning och den erfarenhet jag har som kommunal beslutsfattare och Österbottnisk regional politiker till förfogande för partiet, säger Björklund.

Björklund vill också särskilt arbeta för att det mångkulturella perspektivet och omsorgen om de svagaste i samhället inte ska tappas bort i den pågående saneringsprocessen av de statliga och kommunala finanserna. Val av vice ordförande sker söndagen den 7 juni på SFP:s partidag i Pedersöre.

Anna-Maja Henriksson leder Svenska riksdagsgruppen

Anna-Maja Henriksson blir ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Hon efterträder Mikaela Nylander som ledde riksdagsgruppen under förra valperioden.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson fortsätter inte som vice ordförande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer sig inte till förfogande som vice ordförande när SFP väljer partiledning på partidagen i Pedersöre i juni.

Läs följande artikel