Anna-Maja Henriksson: “SFP var det enda regeringsparti som färdigt var positivt inställt till ett Natomedlemskap”

Mandatperioden 2019–2023 har varit historisk. Det känns därför passande att inleda med partiets egna historiska milstolpe i Medborgarbladets intervju med partiordförande Anna-Maja Henriksson: För första gången kan man rösta på SFP i hela fasta Finland.

– Jag är jättestolt över att vi har kandidater i alla valkretsar, säger en glad Anna-Maja Henriksson. 

– Den här valperioden har visat att SFP bär sitt ansvar. Jag är glad att man i varje valkrets kan se att vi jobbar med en bred politik – allt från ekonomi, utbildning, vårdfrågor, sysselsättning och jordbruk till miljöfrågor och trafik – dessutom med tvåspråkiga glasögon på. Vi jobbar för att alla ska känna sig trygga. Jag är glad att människor ser att SFP har mycket att ge med den liberala och borgerliga politik vi för. 

Efter riksdagsvalet 2019, före coronapandemin lamslog världen, gästade Henriksson Daniel Olins studio och pratade bland annat om sin barndom. Henriksson drar sig där till minnes en lycklig barndom i Jakobstad, trots utmaningar. Hon föddes som sjunde barnet i en stor familj. Hennes far, liksom så många jämnåriga, skickades till fronten för att försvara fosterlandet under fortsättningskriget. Som 42-åring lämnade Henrikssons pappa familjen i en plötslig sjukdomsattack. Henrikssons mor blev ensam med sju barn och fick en enorm börda att bära. Henriksson beskriver ändå sin egen barndom som varm och lycklig. I Olins studio säger hon: Jag har lärt mig att mat på bordet och en god känsla i hemmet är det som räknas.

De orden återgavs i det partidagstal Henriksson höll år 2022: Trygghet i vardagen handlar om att få mat på bordet. Mången finländare har under de senaste åren fått påminnas om att friheten är bland det mest värdefulla vi har, det vet Henriksson. 

– Trygghet i vardagen betyder att ingen ska vara tvungen att fundera på om man har råd med både mat på bordet och att ha varmt i huset. Då inflationen stiger och kostnaderna i vardagen ökar måste vi trygga finländarnas köpkraft. Samtidigt är det viktigt att beskattningen sporrar till arbete och företagsamhet så att vi får de ekonomiska kurvorna att vända uppåt. Den här regeringsperioden har visat att SFP är det parti som står för trygghet och stabilitet, som skapar framtidstro och åstadkommer resultat, säger Henriksson. 

 

– Om vi tittar tillbaka på valrörelsen 2019 och jämför de frågor vi då lyfte med den lista av resultat vi nu kan räkna upp, står det klart att vi har förverkligat mycket. I förra valet talade vi om att vi behöver en ny familjeledighetsreform. Det har vi fått. Vi talade om att vi behöver höja sysselsättningsgraden. Den har vi höjt till ungefär 75 %. Vi har förnyat sexualbrottslagstiftningen, som stärker individens sexuella självbestämmanderätt och har en stor betydelse framförallt för landets flickor och kvinnor. Vi har sett till att skatterna på arbete och företagande inte har höjts. Inom regeringen har det nog funnits viljor att höja skatter, men SFP har jobbat för att det inte ska göras. Det vi däremot har jobbar hårt för att höja, och utveckla, är hushållsavdraget. Och det har vi gjort.

Henriksson lägger till:
– Och den kanske viktigaste punkten, för mig och för Finland: Vi har fattat beslut om att gå med i Nato.

– Jag är själv stoltast, både för min egen del men också för partiets del, över hur bra vi lyckades med Natofrågan. I den här regeringen var SFP det enda parti som var positivt inställt till ett finländskt Natomedlemskap från tidigare. Det fanns ju inte med i regeringsprogrammet och inget av de andra partierna skulle ha gått med i en regering med ett Natomedlemskap inskrivet i regeringsprogrammet. Rysslands storanfall mot Ukraina lade visserligen frågan i en annan dager, men inte var det den 24 februari 2022 ännu för alla en självklarhet att ett positivt Nato-beslut skulle tas. 

Henriksson fortsätter.

– Men det här betyder inte att vi är färdiga. Vi behöver flera människor som jobbar för vår politik. 

– I en sådan här tid – då vi lever i en instabil världspolitisk situation med Rysslands brutala krig mot Ukraina som pågår varje dag och som vi inte ser ett slut på just nu – så behövs stabilitet i landets ledning. Det är just det som Svenska folkpartiet kan stå för. Vi är vana att bära ansvar och vi faller inte för populism.

– Sedan är vi ju enastående då det kommer till att bevaka det tvåspråkiga Finland och tillgången till service på svenska och finska oavsett var du bor. I den här frågan har vi gjort många framsteg och vi har fina resultat. Inte skulle vi utan SFP ha en ny nationalspråksstrategi och jag är inte alls säker på att Svenska Teatern skulle ha fått status som nationalscen på svenska utan SFP i regeringen.

Anti-svenska trender skrämmer

Nästan 30 procent av förstagångsväljarna säger att man ska rösta sannfinländskt, enligt en färsk mätning av Helsingin Sanomat. Hur känns det här?

Jag tycker det är jätte obehagligt. Vi har ett parti, med en partiordförande som är väldigt stolt över sitt anti-svenska språkprogram, som nu snusar på andra och första platsen i galluparna. Det ger mig ett obehag som jag hoppas vi skulle få vara utan. 

– Sannfinländarnas grundsyn kommer fram i deras eget program, där de resonerar att det är skadligt för de finskspråkiga att behöva lära sig svenska och att det påverkar deras självbild negativt. Det här är för mig ett ofattbart påstående. Jag upplever att man inte ens bryr sig om att vi har två jämställda nationalspråk och att det finns äldre människor och barn och många, många andra som talar ett annat språk än finska, svarar Henriksson. 

SFP mån om sin trovärdighet

SFP har stått upp för mänskliga rättigheter under hela valperioden, fortsätter Henriksson. 

– Det understryks bland annat av riksdagsgruppens gemensamma engagemang. Vi har hållit ihop. Någon enstaka gång har någon inte hållit regeringens linje, men det har inte handlat om större saker, säger Henriksson och jämför med Vänstern, Centern och De Grönas stundvisa disengagemang med regeringens linje. 

– Sådant sysslar inte den svenska riksdagsgruppen med och det är vår styrka, för det handlar om vår trovärdighet. Den är viktig.

Henriksson lämnar intervjun med en påminnelse: att inte ta något för givet och komma ihåg att rösta.

– Vi har en valrörelse där det sista veckorna och de sista dagarna innan valet kan vara helt avgörande. Inför varje val börjar man alltid från ruta ett. Det är väljarna som bestämmer. Saker och ting sköter inte sig själva utan vi behöver jobba för ett fortsatt stöd. Med gott mod går vi nu mot riksdagsval och ser fram emot ett gott resultat och tilläggsmandat – för det har vi alla förutsättningar att nå!

Medmänniskor – upp till val!

Den andra april går vi igen till riksdagsval. Ett val som än en gång har en väldigt stor betydelse för oss alla. Ingen av oss kunde för fyra år sedan ana vad som komma skulle, inte minst en global pandemi och ett brutalt anfallskrig av Ryssland vars resultat var att vi startade en process för att föra Finland in i Nato med ett enormt stöd av folket. Det här är en bra påminnelse om varför det är så viktigt att välja in de rätta beslutsfattarna i riksdagen. Vi kan aldrig förutspå vilka kriser som väntar bakom hörnet, men de folkvalda ska kunna agera omedelbart då det behövs. 

Läs föregående artikel

Henriksson om SFP:s utmaningar och nyckelroll i regeringsförhandlingarna 2023: “Svårare än förväntat”

Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska folkpartiet (SFP), befinner sig för närvarande i regeringsförhandlingar där SFP, tillsammans med Samlingspartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna, försöker enas om en gemensam linje för att styra Finland mot en framgångsrik framtid. SFP spelar en betydande roll i förhandlingarna, samtidigt som skillnaderna mellan SFP:s och Sannfinländarnas linje synts tydligt. Henriksson understryker att SFP:s sits är besvärligare än vanligt men att partiet alltid kommer försvara sina värderingar.

Läs följande artikel