Henriksson om SFP:s utmaningar och nyckelroll i regeringsförhandlingarna 2023: “Svårare än förväntat”

Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska folkpartiet (SFP), befinner sig för närvarande i regeringsförhandlingar där SFP, tillsammans med Samlingspartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna, försöker enas om en gemensam linje för att styra Finland mot en framgångsrik framtid. SFP spelar en betydande roll i förhandlingarna, samtidigt som skillnaderna mellan SFP:s och Sannfinländarnas linje synts tydligt. Henriksson understryker att SFP:s sits är besvärligare än vanligt men att partiet alltid kommer
försvara sina värderingar.

Intervjun med Henriksson utfördes under pågående regeringsförhandlingar, vecka 23 i juni 2023. För eventuella uppdateringar om regeringsförhandlingarna kan man besöka sfp.fi/aktuellt.

SFP:s nyligen omvalda partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att SFP fått ta ett stort ansvar i många frågor, såsom invandrings-, bistånds- och klimatfrågor. 

– Jag förväntade mig nog att förhandlingarna skulle vara utmanande, men jag hade inte riktigt förutsett hur mycket vi måste kämpa och motverka det vi anser vara negativt för Finland, säger Henriksson och fortsätter: Finland kommer att fortsätta agera aktivt på den globala arenan då det blåser hårda vindar runt om i världen. För ett land av vår storlek är det särskilt viktigt att främja internationellt samarbete, upprätthålla rättsstatsprincipen och det regelbaserade systemet. Vår säkerhet förstärks genom att respektera internationella avtal, strukturer och mekanismer som skyddar mänskliga rättigheter. Just därför är utrikes- och säkerhetspolitiken viktigare än på mycket länge.

I över sex veckor har SFP:s förhandlingsteam arbetat från morgon till kväll med cirka 50 deltagare på Ständerhuset för att ta fram ett regeringsprogram. Utmaningar till trots är förhandlingarna viktiga, som Henriksson betonar:

– Jag visste att det inte skulle bli lätt, svarar Henriksson när hon tillfrågas om hur allt känns. Men jag känner att jag bär ett stort ansvar. Vi måste försöka få till stånd ett för Finland bra regeringsprogram. Vi hade en lång diskussion i riksdagsgruppen där både nya och de flesta mer erfarna ledamöterna ansåg att vi bör förhandla. Och det är precis vad vi har gjort.

– De här regeringsförhandlingarna är på många sätt annorlunda än de tidigare tre jag deltagit i. Orsaken är egentligen lätt att se. Vi har två partier vid bordet som i många frågor är varandras motpoler. Vi (SFP) och Sannfinländarna. Vår syn på till exempel invandringen är totalt olika. Liksom vår syn på klimatfrågorna, EU och landets tvåspråkighet. Det som delvis förenar handlar om synen på att balansera ekonomin och att reformera arbetsmarknaden. Vår förhandlingsdelegation har  gjort ett fantastiskt jobb så här långt, och jag har känt mig stolt över alla, för deras kunskap, energi och förmåga att föra fram för SFP viktiga frågor och värderingar från morgon till kväll. 

Ett vägval av betydelse 

Då Svenska folkpartiet accepterade Petteri Orpos inbjudan till regeringsförhandlingar sände SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff ut ett medlemsbrev för att tydliggöra att regeringsbasen består av fyra mycket olika partier och inte utgör en enhetlig familj. Redan innan riksdagsvalet 2023 valde SFP att inte omedelbart avvisa möjligheten till förhandlingar med Sannfinländarna, trots deras anti-svenska språkpolitik och främlingsfientlighet. Henriksson förklarar resonemanget.

– Det är självklart att bedömningen av hur långt vi kan sträcka oss för att å ena sidan åstadkomma förbättringar och vinna vissa segrar, samtidigt som vi å andra sidan försvarar våra intressen, är av stor vikt. Inom partiet har det funnits lite olika syn från första början, och jag vill understryka att även de kritiska rösterna har bidragit till förhandlingarna på Ständerhuset. Alla har deltagit och gjort sitt bästa för att arbeta mot vårt gemensamma mål, och vi har hela tiden upprätthållit en god stämning inom riksdagsgruppen. Partidagen bekräftade nog också att vi gjort rätt val. 

Hittar drivkraften genom att forma regeringen och driva viktiga frågor

Även om situationen varit tuff bedömer Henriksson att det är viktigt att förhandla. 

– Det som gjort den här situationen svår är att det inte verkar finnas något alternativ som inte skulle generera kritik. Att gå med i regeringen skulle ge kritik, men att inte gå med skulle också orsaka kritik. Vad jag har sagt är att vi behöver utvärdera resultatet av regeringsförhandlingarna när vi når den punkten och då fatta beslut om vi ska gå med eller inte. Men det beslutet har ju inte tagits ännu.Frågan är långt ifrån svartvit, den är otroligt komplex och innehåller många olika dimensioner. 

Henriksson fortsätter. 

– Man måste komma ihåg att det inte bara är de värdeladdade frågorna som manglas, vi måste nu få balans i statsekonomin. På grund av pandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina har Finland ökat sin skuldsättning under de senaste åren. Det är nu av största vikt att vi vänder på den här trenden. Det handlar också om att göra nödvändiga investeringar med tanke på landets framtid och vi har till exempel hela tiden framhållit att vi inte ska spara på skolan utan tvärtom. Vi behöver skapa tillväxt och exempelvis förnya arbetsmarknaden.

SFP har hela tiden hållit en hög profil i förhandlingarna.  I offentligheten har det här synts exempelvis den 27 maj när riksdagsgruppen samlades för ett långt möte för att diskutera två förslag, ett om invandring och ett om klimat. Klimatförslaget kunde godkännas, men inte invandringsförslaget som sådant.

– Det var en mycket speciell situation och det var jobbigt. Men det var inte, som vissa medier hävdade, en teaterföreställning. Det var allvar. Det visade sig att Sannfinländarna och Samlingspartiet hade förhandlat fram ett papper som de godkände och kallade en kompromiss. Det kunde jag inte acceptera. Kristdemokraterna godkände det utan att tveka. Vi gav inte vika för Riikka Purras ultimatum att stoppa förhandlingarna om pappret inte godkänns. Jag visste inte om Purra skulle avsluta förhandlingarna där och då, men vi var beredda att ta risken. Strax efter presstillfället där jag meddelat att SFP vill fortsätta diskutera blev vi kallade till Ständerhuset av Petteri Orpo. 

Hur var stämningen på mötet med partiledarna?

– Stämningen var allvarlig. Det var ingenting som man tog lätt på, men Orpo ville hitta en väg framåt. Till slut kunde vi enas och vi fick in flera av våra ändringsförslag, tillräckligt många för att kunna gå vidare med en sådan grund att resten av programmet påverkar allt och ingenting är klart före vi ser helheten.

Också i till exempel frågan om biståndets nivå har SFP:s höga profil i frågan synts till i offentligheten. Rörande innehållet i förhandlingarna kan ingen specifik information lämnas av Henriksson då förhandlingarna ännu pågår.

– Men jag kan säga vad jag tidigare konstaterat: om Finland vill uppnå tillväxt behöver vi locka människor hit. Den kommande regeringen måste underlätta tillstånden för att arbeta i Finland och fastställa rimliga inkomstgränser. Om biståndsfrågorna pågår också förhandlingar, och när det gäller biståndet kommer det nedskärningar, men jag kan inte gå in på detaljer. 

Efter långdragna förhandlingar uppstår frågan: Hur finner SFP energi inför ett potentiellt regeringssamarbete? Svaret ligger i strategin att utforma regeringsprogrammet och vara aktiva även utanför dess ramar.

– Vi måste inkludera sådana saker i det här regeringsprogrammet som vi aktivt vill driva och som gynnar Finland, för att hitta glöd. Vi måste också ta en aktiv roll i de dagliga frågor som inte finns med i regeringsprogrammet. Det är omöjligt att skriva in allt i ett regeringsprogram eftersom saker ständigt förändras, påminner Henriksson. Det kräver flexibilitet och kompromisser, och där tror jag att SFP har en stor roll att spela. I den här regeringskonstellationen får vi en större roll trots att vi är ett mindre parti, och det är nytt för oss. Alla vet också att det är i regeringen man kan påverka saker, inte i oppositionen. 

Inte KD:are, Samlingspartister eller Sannfinländare utan SFP:are

När det gäller prioriteringar betonar Henriksson vikten av kontinuerliga satsningar på utbildning. Partiet vill säkerställa att Finland fortsätter att satsa på småbarnspedagogik, en jämlik skola, på forskning och utveckling samt våra universitet. Dessa områden utgör grundvalen för landets framtid och är av oerhörd betydelse för befolkningen, säger Henriksson. 

– Samtidigt finns det frågor inom vården som vi måste ta itu med. Vi vet att vårdköerna är för långa och att vi har brist på vårdpersonal. Vi måste arbeta hårt för att minska köerna och se till att vi har tillräckligt med personal i framtiden, såväl på hälsocentralerna, sjukhusen som inom hemvården. Vi vet att vi behöver bli fler människor i Finland.

Henriksson påminner också om vikten av att ständigt bevaka det svenska språkets ställning.

– När det gäller svenska språket och det tvåspråkiga Finland värnar vi om att svenska och finska fortsätter att läsas i skolan, till skillnad från Sannfinländarna som ju vill avskaffa den obligatoriska svenska undervisningen, säger Henriksson. På den här fronten är vi medvetna om att ingenting får tas för givet. Tvåspråkigheten måste fungera i praktiken och vi är väl medvetna om de konsekvenser som kan uppstå om vi inte finns med i regeringen.

Hon fortsätter.

– Vi strävar efter att skapa tillväxt i Finland genom att få fler människor i arbete och öka välbefinnandet. Vi vill ha en konkurrenskraftig företagsskatt och småföretagare ska känna att de har ett skyddsnät runt sig. Sammantaget driver vi dessa frågor samtidigt som vi är aktiva aktörer inom Norden och EU och upprätthåller nära grannrelationer med Sverige samt arbetar för att Sverige ska bli medlem i Nato.

Har du en hälsning åt SFP-fältet?

– Det är viktigt att hålla ihop och stötta varandra, särskilt i utmanande tider. SFP är fast beslutet att alltid försvara sina värderingar, oavsett hur situationen utvecklas. Om det blir en regering ändrar det inte på vår värdegrund, vi blir inte KD:are, Samlingspartister eller Sannfinländare. Vi förblir SFP:are, med den värdegrund vi har nu och som vi kommer ha framöver.

– Det slutliga beslutet om regeringssamarbete står vi ännu inför, avslutar Henriksson. 

Anna-Maja Henriksson: “SFP var det enda regeringsparti som färdigt var positivt inställt till ett Natomedlemskap”

Mandatperioden 2019–2023 har varit historisk. Det känns därför passande att inleda med partiets egna historiska milstolpe i Medborgarbladets intervju med partiordförande Anna-Maja Henriksson: För första gången kan man rösta på SFP i hela fasta Finland.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström: Vi måste hitta vår kämparanda

Just nu pågår intensiva regeringsförhandlingar i Helsingfors, ledda av ­Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo. Förutom Samlingspartiet deltar också Sannfinländarna, Kristdemokraterna – och Svenska folkpartiet. Fokus­ ligger på att utarbeta ett regeringsprogram där ekonomin balanseras. Det förväntas att regeringsprogrammet blir färdigt senast i juni, förutsatt att en lösning som till­fredsställer alla parter nås.

Läs följande artikel