Henriksson fortsätter leda SFP

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag 2021 fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

– Jag är ödmjukt tacksam för förtroendet att få leda Svenska folkpartiet. Tillsammans ska vi växa, och tillsammans ska vi vinna kommunalvalet. Jag är stolt över att vara lagkapten för Finlands enda liberalt borgerliga parti, Svenska folkpartiet. Vår värdegrund om alla människors lika rätt återspeglas i konkreta handlingar, inte bara i festtal, säger Henriksson.

– SFP går till kommunalval med rekordlista, och vi har kandidater i en större andel kommuner än någonsin tidigare, med många nya kommuner. En röst på SFP är en röst för en trygg vardag, för välmående invånare, för goda värderingar, för en förnuftig skattepolitik och för det tvåspråkiga Finland, säger Henriksson.

Partidagen återvalde även Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström till viceordförande för SFP.

– I den politiska turbulens som råder alltid innan ett val där partier kommer med de mest konstiga utspel känns det tryggt och bra att få representera SFP. Våra värderingar står kvar oberoende vilka vindar som blåser. Vi flörtar inte med populister, vi vågar modigt stå upp för det vi tror på, säger Bergqvist.

– De nya stads- och kommunfullmäktigena väljs om två veckor. Det är då finländarna väljer vad kommunerna ska prioritera. En röst på SFP är en röst för högklassig utbildning, mer ambitiös klimatpolitik, satsningar på sysselsättning och företagsamhet, god vård och omsorg och ett gott språkklimat. Vi arbetar för att alla människor har rätt att skapa sin egen framtid, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– Känns roligt att få fortsätta arbetet och nu ligger fokus på kommunalvalet. Det har varit fint att se att SFP i denna regering haft en viktig roll när det kommer till frågor angående sysselsättning och företagande för att inte tala om utbildningsfrågor, som alltid varit viktiga för SFP, säger Wickström. 

SFP i Helsingfors utesluter kandidat ur valmaterial

Då Helsingin sanomat och Yle gjort granskningar gällande kommunalvalskandidaters bakgrund har det uppdagats att SFP i Helsingfors har fyra kandidater som mellan 2017 och 2021 dömts till böter.

Läs föregående artikel

Eva Biaudet fortsätter som SFP:s partifullmäktigeordförande

Svenska folkpartiet valde under sin partidag 30.5 ett nytt partifullmäktige.

Läs följande artikel