SFP i Helsingfors utesluter kandidat ur valmaterial

Då Helsingin sanomat och Yle gjort granskningar gällande kommunalvalskandidaters bakgrund har det uppdagats att SFP i Helsingfors har fyra kandidater som mellan 2017 och 2021 dömts till böter.

-Tyvärr har inte partier samma möjlighet att göra en granskning i brottsregistret som pressen på journalistiska grunder kan göra. Vår utgångspunkt är att vi litar på våra kandidater och vad de berättar för oss vid rekryteringstillfället, säger SFP i Helsingfors verksamhetsledare Anna Strömberg. Hon tillägger att partiet utformat sin kandidatförsäkran så att kandidat skriver under en försäkran om  att man inte är dömd för tidigare brott.

På basen den nya information som SFP i Helsingfors fått ta del av har kretsen valt att utesluta en kandidat från sitt valmaterial. Ett parti kan inte efter att kandidatlistan lämnats in till Centralvalnämnden göra ändringar i uppställningen.

– I samråd med kretspresidiet i Helsingfors beslöt vi att utesluta en kandidat från vårt valmaterial. Dels brottens natur avgjorde frågan, och också det faktum att kandidaten inte informerat oss på förhand om dessa brott, säger Anna Strömberg.

Rehn-Kivi: Finländarna behöver en vårdreform

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln som bäst. Under den allmänpolitiska debatten betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att få vårdreformen i mål. Rehn-Kivi, som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, tror att den föreslagna vårdreformsmodellen nu har de bästa förutsättningarna att gå igenom av alla de olika förslag som beretts under de senaste tjugo åren. Perfekt är modellen ändå inte.

Läs föregående artikel

Henriksson fortsätter leda SFP

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag 2021 fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

Läs följande artikel