Annetaan lapsille turvallista kotimaista ruokaa

Den kommunala måltidsservicen har en enorm inverkan på folkhälsan, kulturen och regionalekonomin. När maten kan produceras så nära konsumenterna som möjligt, är det tryggt för miljön, klimatet och människan.

– Jag vill att barnen erbjuds god och näringsrik mat, lagad av etiskt och hållbart producerade råvaror. Det är alla barn värda – varje dag, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

– I offentliga upphandlingar måste vi rikta allt mer uppmärksamhet på produkters och tjänsters kvalitet, vid sidan av de ekonomiska parametrarna. Genom att ställa konkreta kvalitetskrav på upphandlingen kan man garantera att den mat som köps in med offentliga medel även uppfyller de villkor som ställs på vårt lands matproduktion.

Även om inhemskt ursprung i sig inte är ett kriterium enligt upphandlingslagen, kan man i offentliga upphandlingar betona kvalitetskriterier där den finländska produktionen är stark.

– Den inhemska maten bör synas allt oftare i kommunens måltidsservice och matens ursprung måste dessutom tydligt framkomma. Det är viktigt att vi kan vara säkra på att maten våra elever äter fyller de krav vi ställer i Finland.

– Den finländska maten produceras enligt avsevärt striktare produktionskrav än på EU-nivå i snitt. Ribban för matens renhet, livsmedelssäkerhet och djurens välmående har vi i Finland lagt högt. Dessa normer för matproduktionen, som definieras i vår egen lagstiftning, bör därför vara utgångspunkten även för de importerade livsmedel som serveras i de offentliga köken.

Den inhemska maten har dessutom en starkt sysselsättande effekt. Man räknar med att mat tillverkad av inhemska råvaror indirekt sysselsätter närmare 300 000 finländare i livsmedelskedjan. Lantbruket och livsmedelsindustrin har därför en nationalekonomisk betydelse medan närproducerad mat stärker lokalsamhället och den lokala ekonomin.

Sotekaaos

Nu står det ganska klart att lagarna som berör valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen inte kommer att hinna behandlas i riksdagen i samband med paketet om landskapsreformen.

Läs föregående artikel

Jämställdhet ska främjas lokalt!

Regeringens förslag till vårdreform innefattar också en flytt av socialvården från kommunerna till landskapen.

Läs följande artikel