Miljö- och klimatkrav bör införas vid offentliga upphandlingar och miljöhänsyn beaktas i beslutsfattandet på alla nivåer.
Förutsättningarna för mindre företag och näringsidkare ska förbättras i offentliga upphandlingar, exempelvis genom delupphandling av större volymer och beaktande av miljökonsekvenser i fråga om transporter och avstånd. Den språkliga aspekten i offentlig upphandling måste också tryggas.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »