Miljö- och klimatkrav bör införas vid offentliga upphandlingar och miljöhänsyn beaktas i beslutsfattandet på alla nivåer.
Förutsättningarna för mindre företag och näringsidkare ska förbättras i offentliga upphandlingar, exempelvis genom delupphandling av större volymer och beaktande av miljökonsekvenser i fråga om transporter och avstånd. Den språkliga aspekten i offentlig upphandling måste också tryggas.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Offentlig upphandling ska innehålla klimatkriterier

Regeringen sammanträdde till ett klimatseminarium i Nordsjö i Helsingfors i början av veckan för att bland annat fundera över hur offentlig upphandling kunde styras till att bättre främja klimatvänliga alternativ. Det beräknas att värdet av all offentlig upphandling uppgår till 35 miljarder euro varje år. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi satt med i upphandlingsarbetsgruppen som förberedde förslaget som ska hjälpa Finland på vägen mot kolneutralitet.