Är regeringen överens med Immonen?

Svenska riksdagsgruppen tar kraftigt avstånd från riksdagsledamot Olli Immonens åsikter om det mångkulturella samhället och fördömer hans uppmaning till kamp för en sann finsk nation, säger riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

När Sannfinländarnas ordförande, utrikesminister Timo Soini efter tre dygns tystnad igår tog bladet från munnen, förblev det ändå oklart om han tar avstånd från innehållet i Immonens skriverier eller inte. Det som mest tycktes bekymra Soini var hans partis rykte. Svenska riksdagsgruppen efterlyser nu klarspråk av Soini – vi vill veta om han som Finlands utrikesminister tar avstånd från innehållet i Immonens budskap eller inte. Vi kräver ett klargörande på denna väsentliga punkt, säger Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen önskar också att statsminister Sipilä och finansminister Stubb skulle ge klara besked om huruvida regeringens fortsatta funktionsduglighet påverkas av Sannfinländarnas oklara ståndpunkt, säger Henriksson. Riksdagsledamot Eva Biaudet kommer att representera riksdagsgruppen i dagens manifestation i Helsingfors för ett mångkulturellt samhälle.

Torvalds: Rådet står inte för europeiska värden

Europaparlamentet godkände Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI)

Läs föregående artikel

Åtgärda bristerna i energibeviset

Vad tänker regeringen göra för att åtgärda brister som framkommit i energibeviset för småhus? I ett skriftligt riksdagsspörsmål efterlyser SFP-ledamöterna Carl Haglund och Anders Adlercreutz åtgärder.

Läs följande artikel