Att ställa upp i val är vår manifestation för lokaldemokratin!

Om regeringens vilja förverkligas, är årets kommunalval det sista av sitt slag i Finlands historia. De reformer som regeringen planerar kommer att ändra på kommunernas och det lokala beslutsfattandets roll radikalt.

Christina Gestrin, SFP-medlem i fullmäktige och stadsstyrelsen i Esbo, konstaterar att det blir mycket svårare för den enskilda kommuninvånaren att få sin röst hörd i social- och hälsovårdsfrågor i framtiden.

– Som bäst pågår ett intensivt arbete i kommunerna för att förbereda sig för den stora omställning som social- och hälsovårdsreformen innebär. Samtidigt kämpar kommunerna med en stram ekonomi och hela servicenätet ses över. För de svenskspråkiga i Esbo är det av största vikt att en positiv utveckling av de svenskspråkiga kommunala tjänsterna och servicen så som dagvården, skolan och kulturtjänsterna garanteras. Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster på svenska bör även ingå i uppdraget för social- och hälsovårdsreformen så att fungerande svenska vårdkedjor skapas för de svenskspråkiga i Nyland, säger styrelsen för SFP i Stor-Köklax.

En stark SFP-representation i stadsfullmäktige kommer att vara viktigare än på länge då de nya strukturerna byggs upp. Av denna anledning behövs det många engagerade kandidater i kommunalvalet och därför har SFP i Stor-Köklax styrelse beslutat att nästan mangrant ställa upp i kommunalvalet.

– Vi vill på detta sätt manifestera betydelsen av lokaldemokrati. Vi är oroade för inverkningarna av de stora reformerna som är på gång och vi vill bidra till ett gott resultat för SFP i kommunalvalet. Vi hoppas att alla som anser att den svenska servicen och Esbos tvåspråkighet är viktig överväger att ställa sig till förfogande i kommunalvalet. Med många kandidater i valet är chanserna för ett riktigt bra valresultat mycket större. Det ger oss inflytande i beslutsfattandet, säger ordförande för SFP i Köklax Christina Gestrin.

– Det här är vårt sätt att tillsammans stå upp för lokaldemokratin!

Av Stor Köklax SFP:s styrelsemedlemmar ställer Johanna Aminoff-Winberg, Akim Baya, Christina Gestrin, Anna Korhonen, Ann-Christine Slotte, Tove Westerlund och Stefan Wärnå upp i kommunalvalet.

Trumps tal visar att ett starkt och enigt EU behövs

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att USA:s nya president Donald Trumps installationstal igår klart visar att ett starkt och enat EU behövs.

Läs föregående artikel

Tanken om ett nordiskt medborgarskap lever

Det osäkra världspolitiska läget gör att vi har behov av vänner som tänker som vi och har en verklig vilja att förbättra den globala situationen. Vi behöver vänner som värderar individens fri- och rättigheter framom protektionism och isolation.

Läs följande artikel