Trumps tal visar att ett starkt och enigt EU behövs

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att USA:s nya president Donald Trumps installationstal igår klart visar att ett starkt och enat EU behövs.

– Vi ska inte dra för långtgående slutsatser gällande den nya presidentens utrikespolitik på basen av gårdagens tal, men visst blev man orolig då man lyssnade. Det står klart att det råder stor osäkerhet om USA:s kommande linje i utrikespolitiken. Därför behövs nu ett enat och aktivt EU. Det ligger i allra högsta grad i ett litet land som Finlands intresse, säger Henriksson.

Henriksson efterlyser också en starkare och mer visionär EU-politik av Finlands regering.

– Finland bör vara en aktiv och konstruktiv medlem i EU. Därför behöver vi också här hemma i Finland en klar och tydlig vision för hur vi vill att EU ska se ut i framtiden. På grund av Brexit är det än mer viktigt att ta tillvara den möjlighet att förnya EU som nu erbjuds. Därtill finns det skäl att ytterligare stärka samarbetet med våra Nordiska grannländer, avslutar Henriksson.

Torvalds vice ordförande för ALDE-gruppen i Europaparlamentet

Den liberala ALDE-gruppen valde i veckan sitt presidium för resten av mandatperioden. SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds valdes till ALDE:s andra vice ordförande.

Läs föregående artikel

Att ställa upp i val är vår manifestation för lokaldemokratin!

Om regeringens vilja förverkligas, är årets kommunalval det sista av sitt slag i Finlands historia. De reformer som regeringen planerar kommer att ändra på kommunernas och det lokala beslutsfattandets roll radikalt.

Läs följande artikel