Barn måste få dagis på svenska!

Helsingfors utmaningar inom småbarnspedagogiken har gått så långt att svenskspråkiga barn erbjudits platser inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Personalbristen inom småbarnspedagogiken är överlag stor, men speciellt stor är bristen bland personal som behärskar svenska. SFP i Helsingfors är oroade över situationen och vill se förändring.

– Läget inom småbarnspedagogiken i Helsingfors är kritiskt. Att 50 barn inte får sin lagstadgade rätt till småbarnspedagogik på eget modersmål är oacceptabelt. Det behövs nu akuta och långsiktiga åtgärder, säger Marcus Rantala, stadsstyrelsemedlem.

Helsingfors har redan en längre tid outtröttligt försökt råda bot på personalbristen, men situationen på arbetsmarknaden är alarmerande. SFP i Helsingfors har återkommande tagit initiativ till bland annat höjda löner, Helsingfors roll som mer lockande arbetsgivare, språk- och vidareutbildning och bättre arbetsförmåner, som exempelvis personalens rätt till förmånligt boende.

– Nu måste det tas ansvar för vilka mekanismer det är, som kunde locka studerande till utbildningslinjerna och utbildade att hållas inom den viktiga branschen. Det är avgörande för om vi alls ska få en jämlik rätt till småbarnspedagogik, säger Martina Harms-Aalto, medlem i utbildningsnämnden.

– Regeringsprogrammets skrivning om att den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov ska utredas på ett övergripande sätt och ett långsiktigt åtgärdsprogram utarbetas är viktig. Helsingfors universitet och utbildnings- och kulturministeriet har tillsammans med Helsingfors stad ett stort ansvar för att förbättra situationen inom småbarnspedagogiken och det behövs akuta åtgärder, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin, SFP:s vice ordförande.

Hoppet ska överrösta hatet

Idag den 10 december uppmärksammas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I år är temat; unga som står upp för mänskliga rättigheter.

Läs föregående artikel

Adlercreutz nöjd med extra budgetpott: pengar för Ung Företagsamhet och kurser i svenska för vårdpersonal

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz, som är medlem i finansutskottet, har deltagit i huvudförhandlingarna av fördelningen av regeringens extra budgetpott, de sk. julklappspengarna som finansutskottet beslutar om.

Läs följande artikel