Hoppet ska överrösta hatet

Idag den 10 december uppmärksammas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I år är temat; unga som står upp för mänskliga rättigheter.

– Unga spelar en avgörande roll för utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i världen. Varje barn och ungdom som uppfostras med tron om alla människors lika värde är del av rörelsen mot en humanare värld. Detta ser vi inte minst i engagemanget för klimatet där ungdomar världen över gör sin röst hörd, och deras oro måste tas på allvar, säger Ramieza Mahdi, ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott.

Samtidigt som större delen av Finlands befolkning lever ett tryggt liv råder det oroligheter på många håll i världen och vi får ta del av alarmerande nyheter gällande människosmuggling, krigsbrott och flyktingkatastrofer. Trots att just unga står upp för de mänskliga rättigheterna är de även en utsatt grupp i vårt samhälle.

– Enligt FN föds alla som fria och jämlika. Barn och unga med invandrarbakgrund har samma mänskliga rättigheter som övriga finländare, men Finland misslyckas här på flera punkter. Det handlar bland annat om frågor som rör familjeåterföreningar.

Tyvärr har också hatprat blivit en del av vår vardag, men vi får inte bara vara tysta och se på.

– De som hatar kommer att hata. Men vi är fler som står på andra sidan och ser kärleken. Vi som uppskattar mångfald i kultur, bakgrund, religion och funktionsvariation – måste stå upp och säga det. Hatet får aldrig överrösta hoppet, avslutar Mahdi.

SFP i Helsingfors nominerade kommunalvalskandidater

SFP i Helsingfors nominerade i dag sina första kommunalvalskandidater inför kommunalvalet 2021.

Läs föregående artikel

Barn måste få dagis på svenska!

Helsingfors utmaningar inom småbarnspedagogiken har gått så långt att svenskspråkiga barn erbjudits platser inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Personalbristen inom småbarnspedagogiken är överlag stor, men speciellt stor är bristen bland personal som behärskar svenska. SFP i Helsingfors är oroade över situationen och vill se förändring.

Läs följande artikel