Befolkningens oro för vargen måste tas på allvar

vargar. Det nya läget med vargen som inte är skygg för människan föranleder åtgärder för att folks tillit till myndigheternas förmåga att lösa problem inte ska undergrävas, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Förekomsten av varg blir allt vanligare på många håll. I såväl Österbotten som Västnyland har vargobservationerna duggat tätt. Svenska riksdagsgruppen lämnade på onsdagen in ett spörsmål till regeringen.

− Det som väcker oro är att vargarna rör sig i områden där de tidigare inte har varit synliga. Befolkningens oro för vargarna måste tas på allvar, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist, ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Det finns åtminstone en bofast vargflock norr om Vasa, två bofasta flockar i södra svenska Österbotten och en bofast flock i västra Nyland. Lokalbefolkningen är ängslig för både barn och husdjur.

− Det är dags för myndigheterna att vakna. Människor måste kunna känna sig trygga i sin vardag, säger för sin del Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Vargflockarna breder i snabb takt ut sina revir och närmar sig allt oftare bebyggelse.

− Det finns regioner där barn inte vågar ta sig till skolan på egen hand eller vistas på gårdar av rädsla för vargar. Det nya läget med vargen som inte är skygg för människan föranleder åtgärder för att folks tillit till myndigheternas förmåga att lösa problem inte ska undergrävas, säger Blomqvist.

”Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet”, frågar Svenska riksdagsgruppen av regeringen i spörsmålet. Det har undertecknats av alla tio medlemmar i Svenska riksdagsgruppen.

Winter ställer inte upp för omval

SFP:s kretsordförande i Egentliga Finland Marko Winter meddelar att han inte ställer upp för återval.

Läs föregående artikel

Partisekreterare Fredrik Guseff föräldraledig

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff kommer att vara föräldraledig under perioden 23.2-30.3.

Läs följande artikel