Förekomsten av varg blir allt vanligare på många håll. I såväl Österbotten som Västnyland har vargobservationerna ökat.
Eftersom förändringen skett snabbt, är det ytterst viktigt att medborgarna och myndigheterna samverkar och att befolkningens oro tas på största allvar. SFP anser att tröskeln för att få dispens att fälla vargar måste sänkas.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Norrback: Förnuftigare vargpolitik i EU

EU-kommissionen har föreslagit att vargens skyddsstatus ändras från ”strikt skyddad” till ”skyddad”. Beslutet baserar sig på nya uppgifter om en ökande vargpopulation och dess effekter. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som aktivt jobbat med vargfrågan, är väldigt nöjd med kommissionens förslag.

Norrback: Dispensförfarandet för stamvårdande jakt av varg skall tydliggöras

Jord- och skogsbruksutskottet gav idag sitt betänkande gällande ändringen av 41§ paragrafen i jaktlagen. Genom den föreslagna lagen preciseras förutsättningarna för beviljande av dispens för att fånga eller döda vissa viltarter, vilket i praktiken innebär att det skulle bli lättare att få dispenstillstånd för stamvårdande jakt av varg. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), medlem av utskottet, är mycket nöjd med slutresultatet.