Förekomsten av varg blir allt vanligare på många håll. I såväl Österbotten som Västnyland har vargobservationerna ökat.
Eftersom förändringen skett snabbt, är det ytterst viktigt att medborgarna och myndigheterna samverkar och att befolkningens oro tas på största allvar. SFP anser att tröskeln för att få dispens att fälla vargar måste sänkas.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »