Bergqvist: Bayers storinvestering i Åbo gynnar hela regionen

På tisdag kom läkemedelsföretaget Bayer ut med nyheten om att de planerar en ny läkemedelsfabrik för 250 euro miljoner i Åbo. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp), från Egentliga Finland, är mycket glad över investeringsbeslutet.

– Åbo är den starkaste regionen inom läkemedelsutveckling i Finland. Vi ser här att samarbete mellan universiteten och företag ger resultat. Det är viktigt att vi skapar ramar för ett utvecklat samarbete för att kunna locka den här typen av investeringar till Finland, säger Bergqvist.

Bergqvist har i tidigare uttalanden poängterat betydelsen av att regionerna får utvecklas genom sina egna styrkor och behovet av att främja det specialkunnande som redan finns.

– Den här investeringen är betydande för att ytterligare stärka det läkemedelskluster som finns i Åboregionen. I en tid av coronapandemi skapar det här framtidstro och gynnar hela regionen, säger Bergqvist.

Strand: Utvecklingspolitiken bör ha en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

Riksdagen har idag fört en responsdebatt om statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) betonade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande vikten av att inse vidden av utrikes- och säkerhetspolitiken.

Läs föregående artikel

Wickström: Flera skolpsykologer och kuratorer behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är oroad över de ungas välmående och vill att barn och ungas välmående bör stödas på olika sätt redan i ett tidigt skede. Det är betydligt effektivare att vi satsar på förebyggande åtgärder innan problemen blir för stora.

Läs följande artikel