Wickström: Flera skolpsykologer och kuratorer behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är oroad över de ungas välmående och vill att barn och ungas välmående bör stödas på olika sätt redan i ett tidigt skede. Det är betydligt effektivare att vi satsar på förebyggande åtgärder innan problemen blir för stora.

Stödet och hjälpen som unga får i skolan med låg tröskel är en viktig del av ungas välmående och vi måste se till att det fungerar på alla håll i landet. 

– SFP vill att det inrättas en bindande, nationell dimensionering av elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster med maximalt 500 elever eller studerande per skolkurator eller -psykolog, säger Wickström.

Alla elever och studerande bör få kallelse att träffa kuratorn minst en gång i de lägre klasserna, en gång på högstadiet och en gång på andra stadiet, samt har möjlighet att träffa kuratorn oftare vid behov.

– Vi måste trygga tillgången på skolpsykologer och kuratorer.  Vi ska arbeta för att fler svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer utbildas och att utbildningen görs mer lockande, säger Wickström

Bergqvist: Bayers storinvestering i Åbo gynnar hela regionen

På tisdag kom läkemedelsföretaget Bayer ut med nyheten om att de planerar en ny läkemedelsfabrik för 250 euro miljoner i Åbo. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp), från Egentliga Finland, är mycket glad över investeringsbeslutet.

Läs föregående artikel

Biaudet gläds för ett starkt resultat för SFP i Helsingfors

- Med ett personligt röstetal på 3131 röster och SFP:s resultat på 6,5 % av rösterna i Helsingfors, kan vi verkligen utropa oss till vinnare. Det är ett starkt resultat för SFP i Helsingfors, och det är det bästa resultatet sedan 1996, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Läs följande artikel