Bergqvist: Danmark flyttar vården från landskap till kommuner – vi ska ta lärdom av deras misstag!

Då den aktuella vård- och landskapsreformen skulle skapas åkte ett flertal delegationer till Danmark för att ta del av deras modell med regioner som ansvarar över vården. Nu väljer Danmark att helt ändra riktning. De vill skrota regionerna och istället ge ett större ansvar åt kommunerna.

-Det här är en intressant utveckling ur finländsk synvinkel, säger vice ordförande Sandra Bergqvist. Vi är fem före att skapa den modell som man i Danmark nu väljer att frångå för att den inte fungerar. Vi borde noga analysera det här innan vi gör samma misstag.

En av orsakerna till att man gör en helomvändning är för att många patienter måste resa alltför långt för att få vård. Samtidigt uppskattar man kunna spara knappt 350 miljoner euro enbart i administrationskostnader.

– Tyvärr har vår regering gått i samma fälla. Man skrotar regionalt fungerande enheter och vill skapa en ny förvaltningsnivå. Det här förlänger resorna för patienterna och skapar stora administrativa kostnader.

I Danmark kommer man nu att skapa en vårdmodell där en nationell förvaltning har huvudansvaret. Det skapas fem större sjukhusdistrikt och under dem bildas drygt 20 lokala vårddistrikt som består av några kommuner.Det här påminner mycket om den finländska modellen där vi har fem specialupptagningsområden med universitetssjukhusen som bas. Utöver detta har vi 20 sjukvårdsdistrikt i form av samkommuner.

– Danmarks agerande stöder helt SFP:s linje när det kommer till vård- och landskapsreformen. Vi behöver inte en ny förvaltningsnivå, vi ska utveckla vårt nuvarande system och olika ingrepp ska också i framtiden få utföras på de mindre sjukhusen, säger Bergqvist.

 

Utsläppshandeln måste utvidgas för att skapa förutsägbarhet för investeringar


För att kunna skapa förutsägbarhet för investeringar behöver vi ha en utsläppshandel som är långsiktig och som bygger på EU:s andel av den absoluta globala utsläppskvoten.

Läs föregående artikel

Henriksson: FPA-taxin måste fungera


SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen och FPA åtgärdar problemen gällande den s.k. FPA-taxin.

Läs följande artikel