Bergqvist sågar fastighetsskattereformen – föreslås en ökning av beskattningsvärdet med upp till 244 % i skärgården

I enlighet med regeringsprogrammet ska en fastighetsskattereform genomföras som bättre än för närvarande beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ser mycket kritiskt på det förslag till fastighetsskattereform som just nu är på utlåtanderunda som SFP inte godkänt i regeringen.

– Sedan hösten 2019 då fastighetsskatten chockhöjdes i skärgården har vi väntat på en fastighetsskattereform som skulle vara mer rättvis, men förslaget som nu gått vidare är en katastrof för de som bor och äger fastigheter eller tomter i skärgården, säger Bergqvist.

Förändringarna gäller ändringar i uträkningen av skattevärdet som ligger till grund för fastighetsskatten. Dessutom föreslås det också en stor höjning av det beskattningsbara värdet på obebyggda tomter också på glesbygden.

– Speciellt i skärgården kommer förslaget att innebära en enorm höjning av fastighetsskatten. Nybyggda fritidsbostäder vid strandtomter drar upp priserna – dels för att det ofta är penningstarka köpare av fritidstomter och att avstånden gör att byggandet är mycket dyrare i skärgården. Det här har inget med den lokala inkomstnivån att göra och kommer att skapa stora utmaningar för skärgårdsbefolkningen. Förslaget är helt i strid med andan i skärgårdslagen, säger Bergqvist.

Bergqvist betonar att levnadskostnaderna på glesbygden och i skärgården redan nu har höjts kraftigt på grund av de höga bränslepriserna och uppvärmningskostnaderna. 

– En chockhöjning av fastighetsskatten utöver de kraftigt höjda levnadskostnaderna leder för många personer till en fullständigt ohållbar ekonomisk situation eftersom fastighetsskatten inte alls beaktar fastighetsägarnas inkomster. Det här har SFP tydligt fört fram gång på gång, men inte fått någon förståelse av de andra regeringspartierna. Det här förslaget leder till att många kommer att tvingas sälja sina hus och fastigheter. Det här kan inte accepteras, säger Bergqvist. 

 

Regeringspropositionen är på remiss fram till den 20 maj och målet är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022. 

Blomqvist: Arbetet mot sexuella trakasserier kräver en attitydförändring

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker vikten av att alla fall av sexuella trakasserier tas på allvar och aldrig förminskas. Det är viktigt att skapa en miljö där personer som utsätts för sexuella och andra trakasserier vågar rapportera om trakasserier av olika slag och känner att de kan lita på att de får stöd och hjälp.

Läs föregående artikel

Thomas Blomqvist: Viktiga beslut för landets självförsörjning

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket.

Läs följande artikel