Thomas Blomqvist: Viktiga beslut för landets självförsörjning

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket.

– Det stödpaket regeringen kommit överens om är ytterst viktigt. Det är en akut åtgärd för att göra det möjligt för de finländska jordbrukarna att producera inhemsk mat, trots att jordbruket står mitt i en svår kostnadskris. Stödpaketet är viktigt, inte bara för odlarna och jordbruket, utan för vår självförsörjning och beredskap i ett läge där Rysslands anfallskrig i Ukraina starkt rubbar världsmarknaden på lantbruksprodukter, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Beslutet innebär bland annat att vi under detta år temporärt höjer vissa nationella stöd med ca 150 miljoner euro och ökar lantbrukets energiåterbäring temporärt med 45 miljoner euro. Det här är åtgärder som inverkar rätt snabbt och bidrar till att förbättra likviditeten hos jordbrukarna, konstaterar minister Thomas Blomqvist.

För att försnabba ökningen av självförsörjningen beträffande energi och övergången från fossila bränslen ingår det även en rad andra åtgärder så som investeringsstöd för alternativa energiformer, stöd som stärker biogasens ställning och åtgärder för att förbättra återvinningen av näringsämnen.

–  På kort sikt är det viktigaste att försöka lösa den akuta kostnadskrisen. På en lite längre sikt är det också viktigt att vi gör oss oberoende av fossila bränslen, att vi ökar försörjningstryggheten och förbättrar ekonomin för jordbrukarna, säger Blomqvist.

Regeringen strävar dessutom att inom en nära framtid ta andra mindre beslut för att trygga matproduktionen. Bland annat har EU på grund av krisen i Ukraina temporärt luckrat upp vissa strikta regler inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

– Regeringen ser nu på den här möjligheten och hur vi kan nyttja de ändrade reglerna på ett sätt som gagnar den finländska produktionen i den här svåra situationen, säger Thomas Blomqvist.

Bergqvist sågar fastighetsskattereformen – föreslås en ökning av beskattningsvärdet med upp till 244 % i skärgården

I enlighet med regeringsprogrammet ska en fastighetsskattereform genomföras som bättre än för närvarande beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ser mycket kritiskt på det förslag till fastighetsskattereform som just nu är på utlåtanderunda som SFP inte godkänt i regeringen.

Läs föregående artikel

Biaudet: Postens prissättning hotar mediemångfalden och drabbar särskilt Hufvudstadsbladet

Riksdagsledamot Eva Biaudet har lämnat in ett skriftligt spörsmål om postens prissättning och risken för minskad mediemångfald i huvudstadsregionen.

Läs följande artikel