Bergqvist: Självklart borde Åbo Akademi få utbilda jurister!

Åbo Akademi har under flera års tid arbetat för att få en juristutbildning till Åbo. I nuläget kan man endast studera till rättsnotarie vid Åbo Akademi och de studerande tvingas efter det söka sig vidare till Helsingfors eller Åbo universitet. Åbo Akademi har nu lämnat in en ny ansökan för att få utbilda juris magistrar. Det här är något som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) varmt stöder.

– Det finns många goda och starka motiveringar till att Åbo Akademi skulle få rätt att utbilda juris magistrar. Det handlar om att både studerande och universitet ska behandlas jämlikt, konstaterar Bergqvist.

I nuläget tvingas de som studerar till rättsnotarie att prestera på en hög nivå för att kunna söka sig vidare till magisternivå. Den här pressen har inte andra studerande. Samtidigt är det ekonomiskt ofördelaktigt för Åbo Akademi att inte få utexaminera magistrar, utan bara få utbilda dem halvvägs.

– Det finns ett ständigt behov av jurister och vi har nu en unik möjlighet att få en helt svenskspråkig juristutbildning. Jag ser det som självklart att Åbo Akademi ska få utbilda jurister. Det skulle gynna både Svenskfinland och Åland, säger Bergqvist.

Blomqvist: Välkommet försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Regeringen har idag gett en proposition om ett försök om rekryteringsstöd till riksdagen. Målet med försöket är att sänka tröskeln för att anställa den första arbetstagaren. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, som är medlem av regeringens ministerarbetsgrupp för främjande av sysselsättning, välkomnar försöket som ett viktigt steg för att underlätta företagsamhet, sysselsättning och tillväxt.

Läs föregående artikel

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.

Läs följande artikel