Blomqvist: Välkommet försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Regeringen har idag gett en proposition om ett försök om rekryteringsstöd till riksdagen. Målet med försöket är att sänka tröskeln för att anställa den första arbetstagaren. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, som är medlem av regeringens ministerarbetsgrupp för främjande av sysselsättning, välkomnar försöket som ett viktigt steg för att underlätta företagsamhet, sysselsättning och tillväxt.

SFP har länge arbetat för att sänka trösklarna och den ekonomiska risken för ensamföretagare att göra sin första anställning. Försöket är ett viktigt steg på vägen, säger Blomqvist. Ensamföretagare utgör den största gruppen företagare i vårt land och för många företagare är tröskeln att anställa ett hinder för tillväxt.

Försöket inleds år 2022. Rekryteringsstödet är ett ekonomiskt stöd till ett företag som gör sin första anställning. I försöket väljs slumpmässigt 3500 företag till försöksgruppen. De företag som deltar kan utnyttja en stödsumma på 10 000 euro för att täcka upp till 50 % av de anställdas löner under en tolvmånaders period.

– Försöket ger en positiv signal om att våga satsa och utvidga sin företagsverksamhet, efter den ekonomiska osäkerhet som coronapandemin medfört bland många företagare. Samtidigt främjar försöket sysselsättningen. Resultaten av försöket blir också viktig vägkost för framtidens näringslivspolitik, avslutar Blomqvist.

 

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors godkänner Helsingfors fullmäktigestrategi.

- Den föreslagna strategin innehåller de målsättningar som SFP hade inför processen och vårt avtryck är tydligt i strategin. Strategin andas framtidstro, är internationell och öppen och är en välbalanserad helhet, konstaterar SFP:s gruppordförande Björn Månsson.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Självklart borde Åbo Akademi få utbilda jurister!

Åbo Akademi har under flera års tid arbetat för att få en juristutbildning till Åbo. I nuläget kan man endast studera till rättsnotarie vid Åbo Akademi och de studerande tvingas efter det söka sig vidare till Helsingfors eller Åbo universitet. Åbo Akademi har nu lämnat in en ny ansökan för att få utbilda juris magistrar. Det här är något som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) varmt stöder.

Läs följande artikel