Bergqvist välkomnar tilläggsfinansieringen till Finlands Yrkesfiskarförbund

Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är glad över att anslaget till Yrkesfiskarförbundet fördubblades i jämförelse med fjolåret.

Det att understödet stiger med 50 000 euro är en välkommen satsning på våra yrkesfiskare och hela fiskesektorn. För att vi även i framtiden ska kunna äta inhemsk fisk behöver fiskerinäringen stöd att utvecklas, säger Bergqvist.

Beslutet är i linje med regeringens mål om att fördubbla konsumtionen av inhemsk fisk. Idag utgör inhemsk fisk bara 28 % av den totala konsumtionen.

Om vi alla åt mera inhemsk fisk skulle arbetsplatserna öka, klimatkonsekvenserna minska och vår hälsa förbättras, säger Bergqvist.

Strand: Hamnvägen ger investeringar och arbetsplatser

Riksdagsledamot och Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand (SFP) gläder sig åt att planeringen av Vasa hamnväg tilldelas hela 500 000 euro av finansutskottets så kallade julklappspengar.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Kvarkens världsarv får kännbar tilläggsfinansiering

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen är nöjd med att en betydande del av riksdagens finansutskotts tilläggsfinansiering till vandringsleder på 1,5 miljoner euro går till utvecklande av vandringsleden mellan Björkö och Panike i Kvarkens världsnaturarv.

Läs följande artikel