Ollikainen: Kvarkens världsarv får kännbar tilläggsfinansiering

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen är nöjd med att en betydande del av riksdagens finansutskotts tilläggsfinansiering till vandringsleder på 1,5 miljoner euro går till utvecklande av vandringsleden mellan Björkö och Panike i Kvarkens världsnaturarv.

Som en följd av coronaviruset har närturismen ökat märkbart och framför allt Svedjehamn i Björkö har fungerat som ett allt populärare utflyktsmål.

 – Världsnaturarvet i Kvarken är unikt, det ska vi vara stolta över. Genom dessa medel kan vandringsleden göras mera komplett så att man i fortsättningen även kan ta sig över de två sunden på vägen till Panike. Såväl gångbroar som flottar som man själv manövrerar kan bli aktuella vid sunden, säger Ollikainen.

För Österbotten är exporten viktig, likaså den nära kontakten till Sverige. Ollikainen gläder sig även åt att Finsk-svenska handelskammaren får tilläggsfinansiering på 150 000 euro.

 – Finsk-svenska handelskammaren är en stark brobyggare som öppnar nya dörrar. Speciellt i dessa tider är det otroligt viktigt, konstaterar Ollikainen. 

Bergqvist välkomnar tilläggsfinansieringen till Finlands Yrkesfiskarförbund


Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är glad över att anslaget till Yrkesfiskarförbundet fördubblades i jämförelse med fjolåret.

Läs föregående artikel

Norrback: Välkomnade tilläggspengar för 4H och fisket


Finansutskottet har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Läs följande artikel